Assessment

PCM-asesmentPCM assessment predstavlja pouzdan i validan alat za otkrivanje i razumevanje strukture ličnosti. Procena ličnosti podrazumeva popunjavanje on-line upitnika nakon čega se odmah kompjuterski generiše izveštaj.

PCM-IzvestajIndividualizovani izveštaj koji se dobija nakon popunjavanja on-line upitnika daje iscrpne i precizne informacije o profilu ličnosti osobe. Lični profil identifikuje osnovu vaše ličnosti preko jednog od opisanih šest tipova ličnosti. Dobijeni profil takođe pruža uvid u to koliko su ostali tipovi ličnosti zastupljeni u vašoj “zgradi ličnosti”. Takođe, možete videti na koji način vam vaše snage mogu pomoći u komunikaciji sa određenim tipovima ljudi i na koji način te iste “snage” mogu postati slabosti u komunikaciji sa drugim tipovima. Još jedna od značajnih prednosti ovog profila je to što, ne samo da identifikuje moguće neuspešne obrasce ponašanja, već i razloge zbog kojih se oni dešavaju i daje predloge kako da se pretvore u potencijalno uspešne obrasce.

U zavisnosti od oblasti primene PCM metodologije u svakom konkretnom slučaju moguće je  generisati različite izveštaje kako bi sadržaj samog izveštaja u najvećoj meri odgovarao cilju procene.

tipovi-licnosti

Svaki PCM izveštaj sadrži osnovnu strukturu ličnosti osobe koja je grafički prikazana pomoću ‘zgrade ličnosti’. Pored toga, PCM izveštaji sadrže i detaljno opisane sledeće oblasti:

● Jedinstvenu strukturu ličnosti
● Snage ličnosti
● Percepcija sveta i sposobnost gledanja iz “drugog ugla”
● Preferencije u interakciji sa drugima
● Psihološke potrebe
● Šta je ono što osobu najviše motiviše profesionalno i lično
● Kako se osoba ponaša u različitim stresnim situacijama
● Šta je to što ovoj osobi može biti prepreka na putu ostvarenja ciljeva
● Jedinstveni akcioni plan za zdrav, kvalitetan život
● Preferirani stil rukovođenja (bilo da osoba rukovodi, ili ima rukovodioca).