Da li možeš za sebe da kažeš da si dobar lider?

Na pitanje: „Da li smo svi isti?“, nije nam potrebno mnogo da zaključimo da nismo. Međutim, u poslovnom kontekstu, nadređeni sa zaposlenima često komuniciraju na generalno identičan način. Menadžeri to obično čine iz najbolje namere misleći da time grade identitet ravnopravnih rukovodilaca.

Sa druge strane, od zaposlenih se očekuje da na „identičnu komunikaciju“ reaguju na „identičan način“. Nažalost, ovakvi obrasci mogu biti prepreka upravo onome što svaki tim čini jedinstvenim, a to je, negovanje različitosti. Ukoliko razumevanja različitosti nema, nadređeni ne uspevaju da na adekvatan način odgovore na psihološke potrebe zaposlenih. Tačnije, zaposleni će zadovoljiti svoje psihološke potrebe jedino ukoliko su slični svojim nadređenima pa im takav pristup nadređenih zapravo pogoduje. Međutim, sa drugim zaposlenima, koji su dijametralno različiti po temperamentu, dolazi do nerazumevanja i nesporazuma kako u komunikaciji, tako i realizaciji poslovnih ideja i ciljeva.

Pravi lider ne pristaje na kompromis, zanemarujući potrebe jednog dela zaposlenih.


Naravno da nije moguće zadovoljiti svaki prohtev zaposlenog, međutim, pravi lider koristi svoju jedinstvenu sposobnost da uoči različitosti zaposlenih i iz njih izvuče maksimum, na obostranu korist. Zato je bitno da znate da prepoznate koji tip ličnosti je svaki od vaših zaposlenih, da biste mogli da svoju komunikaciju prilagodite njima.

Kako se postaje lider?


Za razliku od nekadašnjeg stava da su lideri jednostavno „takvi rođeni“ postoje brojni alati da se liderstvo nauči ili olakša. Jedna od tih alatki je PCM. Ovaj model omogućava da najpre razumemo šta je to što nas motiviše i koje psihološke potrebe moramo zadovoljiti kako bismo se osetili prijatno u „svojoj koži“. Potom, radom na razumevanju potreba drugih (koje su za njih jednako važne, kao što su za nas naše), možemo naučiti kako da ih prepoznamo kroz verbalno i neverbalno ponašanje zaposlenih i da na najadekvatniji način prilagodimo našu komunikaciju. Rezultati će, bez sumnje, biti izvanredni.

Jelena Spremo

Ako niste do sada, pročitajte još neke od naših blogova u kojima Vam bliže objašnjavamo PCM metodologiju. Izdvojićemo neke od njih: