Kako je nastao PCM®

PCM je kreirao američki psiholog i univerzitetski profesor Dr Taibi Kahler sredinom sedamdesetih godina. Proučavajući komunikaciju, Taibi je tokom svog rada sa klijentima uočio da u svakodnevnom ponašanju postoje određeni obrasci koji su povezani sa specifičnim pozitivnim i negativnim reakcijama na određene stvari i događaje. Takođe, prepoznao je čitav niz negativnih ponašanja koja su povezana sa stresnim situacijama. Taibi je zaključio da na osnovu onoga što naš sagovornik govori i kako se ponaša možemo da predvidimo njegove reakcije u različitim stresnim situacijama. Oslanjajući se na Transakcionu analizu (psihoterapijski metod poznat i kao TA), započeo je brojna istraživanja koja su ga dovela do zaključka da se svaki obrazac u govoru i ponašanju može povezati sa jednim od 6 tipova ličnosti.

Otkrio-PCM