O osnivaču

Taibi-KahlerDr Taibi Kahler je klinički psiholog, psihoterapeut – transakcioni analitičar, savetnik, pisac. Rođen je 1943. godine. Završio je kliničku psihologiju na Purdue univerzitetu u  Americi. Na početku svoje karijere radio je kao profesor na Purdue univerzitetu, da bi kasnije, dugi niz godina, podučavao terapeute u oblasti pravilne komunikacije. Kao jedan od najvećih eksperata u transakcionoj analizi, psihoterapijskom pravcu, u periodu od 1975. do 1976. godine, postavljen je na mesto direktora na Institutu za transakcionu analizu u južnoj Kaliforniji.  Za otkriće profila ličnosti opisanih u PCM-u 1977. godine dobija jedno od najvećih priznanja za doprinos u Transakcionoj analizi, nagradu Erik Bern, Internacionalne asocijacije za transakcionu analizu.

Njegov rad je do danas bio tema brojnih naučnih članaka, knjiga, konferencijskih prezentacija i akademskih istraživanja. PCM je bio predmet nastave i istraživanja na 35 svetskih univerziteta pri čemu je na osnovu ove metodologije urađeno 15 doktorskih disertacija.

Intervju-sa-Taibi-Kahlerom