PCM® Communication: Otvoreni trening / Banjaluka

Prvi put u Banjaluci otvoreni trening  PCM® Communication koji će vam pomoći da razumijete dubinsku strukturu ličnosti
Otvoreni dvodnevni trening PCM® Communication održaće se 23. i 24. juna u prostorijama Atria Group BH (ul. Brace Potkonjaka 4) u Banjaluci.
Kako bi izgledao vaš život kada biste mogli da naslutite šta drugi misle i žele, šta ih pokreće, šta stoji iza njihovih „maski“, iza njihovih podignutih obrva i stisnutih usana?

Kako bi izgledalo kada biste znali da utičete na ljude na osnovu načina na koji govore, riječi koje ponavljaju?

Da li bi vam bilo korisno da predvidite mogući stres kod sagovornika i prije njega samog i da imate umijete da ga baš vi zaustavite na korak od ulaska u loše stanje?

PCM (Process Communication Model®) će vam pružiti pouzdane i validne metode za prepoznavanje i razumijevanje strukture ličnosti, razumijevanje uticaja različitih životnih događaja, kao i komunikacione dinamike između osoba. Zasnovan na nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a,  PCM model koristi se u svijetu već trideset godina, iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primjenu u prodaji, poslovanju, edukaciji, politici, religiji, medicini, ličnim odnosima itd.

NASA je PCM počela da primjenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine. Danas model koriste direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psiholozi.

Učešćem u treningu polaznici dobijaju:
Uvid sopstvenu strukturu ličnosti i preferirani način komunikacije
Razumijevanje razlika u preferiranim kanalima komunikacije kod različitih sagovornika
Razumijevanje načina komunikacije osoba sa kojima imaju otežanu komunikaciju
Iskustvenu strategiju za unaprjeđenje komunikacije sa različitim sagovornicima
Program otvorenog treninga PCM® Communication sastoji se iz dvije faze
1. Priprema za trening

U ovoj fazi učesnici putem on-line upitnika kreiraju individualizovani izvještaj baziran na PCM metodologiji sa iscrpnim i preciznim informacijama o dubinskoj strukturi svoje ličnosti. Lični profil identifikuje osnovu jednog od šest tipova ličnosti. Ostale komponente pružaju više informacija o svakom tipu ličnosti i važnosti koju ti tipovi ličnosti imaju za učesnika i njegovu interakciju sa drugim ljudima.

2. Trening

Kroz pažljivo osmišljeni teorijski dio i niz interaktivnih radionica, učesnici usvajaju ponuđene modele i alate za unapređenje komunikacionih vještina i uvježbavaju njihovu primjenu u radu sa različitim tipovima ličnosti.

Teme koje se obrađuju na treningu: 
● PCM Model
● Različiti načini na koje doživljavamo svijet
● Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u (Thinker, Harmonizer, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
● Kako prepoznati strukturu ličnosti sagovornika
● Načini komunikacije različitih tipova ličnosti
● Koje riječi koriste različiti tipovi ličnosti u komunikaciji
● Neverbalna komunikacija kod različitih tipova ličnosti
● Kako ostvariti otvorenu komunikaciju sa različitim sagovornicima
● Kako kroz razgovor prepoznati potrebe različitih sagovornika i izgraditi povjerenje
● Prepoznavanje i prevazilaženje defanzivnog ponašanja sa različitim sagovornicima
● Preporuke za razvoj i akcioni plan za unapređenje komunikacije
Prijavite se na trening
Za sva pitanja i informacije pišite na: ranka.kazimirovic@atriagroup.org
Požurite sa prijavom, jer broj učesnika je ograničen.