PCM® Komunikacija

PCM-150x150PCM® komunikacija je dvodnevni program kreiran sa ciljem da učesnicima pomogne u unapređenju veština komunikacije sa različitim sagovornicima. Program se temelji na metodologiji PCM (Process Communication Model®) koja pruža uvid u dubinsku strukturu ličnosti i na jednostavan način omogućava razumevanje dinamike u komunikaciji. PCM model koji je u osnovi ovog treninga se koristi u svetu već trideset godina, iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primenu u prodaji, poslovanju, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu, i ličnim odnosima.

Process-Communication-Model

PCM (Process Communication Model®) daje pouzdan i validiran metod za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti, uticaj životnih događaja na razvoj ličnosti i dinamike u komunikaciji. Zasnovan na nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a, PCM se koristi i istražuje već trideset godina, iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primenu u razvoju liderstva, menadžmentu, prodaji, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu, i ličnim odnosima. NASA je PCM (Process Communication Model®) počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine. Danas model koriste direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psiholozi.

 Učešćem u treningu polaznici dobijaju:

● Uvid sopstvenu strukturu ličnosti i preferirani način komunikacije
● Razumevanje razlika u preferiranim kanalima komunikacije kod različitih sagovornika
● Razumevanje načina komunikacije osoba sa kojima imaju otežanu komunikaciju
● Iskustvenu strategiju za unapređenje komunikacije sa različitim sagovornicima

Program-treninga2

Program treninga sastoji se iz dve faze:      

Priprema-za-trening1

tipovi-licnostiU ovoj fazi učesnici putem on-line upitnika kreiraju individualizovani izveštaj baziran na PCM metodologiji sa iscrpnim i preciznim informacijama o dubinskoj strukturi svoje ličnosti. Lični profil identifikuje osnovu jednog od šest tipova ličnosti. Ostale komponente pružaju više informacija o svakom tipu ličnosti i važnosti koju ti tipovi ličnosti imaju za učesnika i njegovu interakciju sa drugim ljudima. Takođe se može videti na koji način učesniku treninga prepoznate  snage mogu pomoći u komunikaciji sa određenim tipovima ljudi i na koji način te iste “snage” mogu postati slabosti u komunikaciji sa drugim tipovima. Još jedna od dobiti profila je ta što ne samo da identifikuje moguće neuspešne obrasce ponašanja, već i razloge zbog kojih se oni dešavaju i daje predloge kako da se pretvore u potencijalno uspešne obrasce. Izveštaj pokriva i sledeće teme:

● Jedinstvenu strukturu ličnosti
● Snage ličnosti
● Percepciju sveta i sposobnost gledanja iz “drugog ugla”
● Preferencije u interakciji sa drugima
● Kanale komunikacije
● Delove ličnosti koje najčešće koristimo u komunikaciji
● Psihološke potrebe
● Jedinstvene obrasce stresa koji mogu da sabotiraju lični i profesionalni uspeh
● Jedinstveni akcioni plan

Trening1

Kroz pažljivo osmišljeni teorijski deo i niz interaktivnih radionica, učesnici usvajaju ponuđene modele i alate za unapređenje komunikacionih veština i uvežbavaju njihovu primenu u radu sa različitim tipovima ličnosti.

Teme koje se obrađuju na treningu:     

●  PCM Model
●  Različiti načini na koje doživljavamo svet
● Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u (Thinker, Harmonizer, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
● Kako prepoznati strukturu ličnosti sagovornika
● Načini komunikacije različitih tipova ličnosti
● Koje reči koriste različiti tipovi ličnosti u komunikaciji
● Neverbalna komunikacija kod različitih tipova ličnosti
● Kako ostvariti otvorenu komunikaciju sa različitim sagovornicima
● Kako kroz razgovor prepoznati potrebe različitih sagovornika i izgraditi poverenje
● Prepoznavanje i prevazilaženje defanzivnog ponašanja sa različitim sagovornicima
● Preporuke za razvoj i akcioni plan za unapređenje komunikacije