PCM – metodologija superiorne poslovne komunikacije – Uvodna radionica

Vi ste HR ekspert ili menadžer i svakodnevno se susrećete sa izazovima kao što su:

Neproduktivni sastanci
Česti konflikti u timu
Neadekvatno davanje feedback-a
Nezadovoljavajuća dinamika razvoja zaposlenih
Nerazumevanje sopstvenih razvojnih potencijala
Ovo je prava radionica za Vas!

PCM (Process Communication Model®) je pouzdan i validiran metod za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti koji nam daje odgovor na pitanja kako i zašto ljudi komuniciraju. Zasnovan je na nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a. Neki od prvih korisnika ove metodologije bili su NASA i Bela kuća, a danas ga koriste mnogobrojne kompanije sa liste Fortune 500, poznati koučevi i psiholozi.

Zašto bi trebalo da prisustvujete?


Upoznaćete se sa osnovama PCM metodologije kroz praktične primere.

Otkrićete prednosti primene PCM-a u razgovoru sa internim i eksternim stejkholderima.

Naučićete kako da pronađete najefektivnije kanale komunikacije i vodite konstruktivan razgovor sa različitim tipovima sagovornika.

Prepoznaćete prve znake stresa različitih tipova u ličnosti, što će vam omogućiti da sprečite eskalaciju nepoželjnih stanja.

Prepoznaćete kako različiti tipovi u ličnosti ulaze u konflikt i kako ga sprečiti.

Razumećete benefite treninga PCM Kouč i PCM Trener.
Kome je namenjena ova radionica?
Zaposlenima u HR-u koji su odgovorni za odabir metodologija koje će biti primenjene u razvoju ljudi
Menadžerima koji žele da razvijaju svoje liderske i komunikacione veštine
HR biznis partnerima
Profesionalnim biznis koučevima i trenerima
Zašto se PCM razlikuje od svih metodologija sa kojima ste se do sada susreli?
  • PCM ne prepoznaje tipove ličnosti, već tipove u strukturi ličnosti
  • PCM prepoznaje prve signale konflikata i omogućava vam da ih predupredite
  • PCM na osnovu analize dubinske strukture ličnosti prepoznaje 3 različita nivoa stresa svake osobe
  • PCM vam omogućava da otkrijete individualne obrasce neuspeha (samosabotaže) svake osobe
  • PCM daje detaljne smernice za moguće intervencije u radu sa različitim tipovima ličnosti, posebno u situacijama kada kod drugih opaze disfunkcionalna ponašanja ili otpore
Ukoliko ste se pronašli, na vama je samo da se prijavite za radionicu. Broj mesta je ograničen, rezervišite svoje na vreme.

Ko će biti Vaš trener?

Dragana je HR konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti razvoja zaposlenih i stručne obuke. Tokom svoje karijere učestvovala je u kreiranju i sprovođenju brojnih razvojnih projekata, radionica i programa obuke za mnoge domaće i internacionalne kompanije. Ima preko 7 godina iskustva u oblasti ljudskih resursa. Dragana je kouč Erickson Coaching Internationall-a, sertifikovani trener Persone Global i sertifikovani PCM (Process Communication Model®) Trener i PCM Kouč. Kroz par meseci, Dragana će postati jedini PCM Master Trener u regionu, što će joj dati ekskluzivno pravo da sertifikuje druge koučeve i trenere.

Prijavite se za radionicu

Dođite da se zaista upoznamo!
Bulevar Kralja Aleksandra, 219/II
4. april u 18:30h