Polja primene

Oblasti-Primene2Process Communication Model  ima širok spektar oblasti primene. Snaga ovog modela leži u njegovoj primeni, kako u treninzima, tako i u koučingu.  Neke od oblasti u kojima primena PCM-a daje izuzetne rezultate su:

Menadžment

MenadzmentLjudima ne možemo upravljavati ukoliko ih pre toga zaista ne upoznamo. Primenom PCM-a i upoznavanjem strukture ličnosti svojih saradnika, menadžeri imaju mogućnost da prilagode sopstveni način upravljanja. Pored upoznavanja sa različitim tipovima ličnosti, PCM menadžerima nudi jasne smernice o tome koji su poželjni načini upravljanja, adekvatni načini organizacije aktivnosti, kao i preferirana radna okruženja za različite tipove ličnosti. Zahvaljujući ovim i brojnim drugim uvidima pomoću PCM-a menadžeri uspevaju da na lakši i efikasniji način upravljaju i organizuju sve potrebne korake za ostvarenje ciljeva.

Liderstvo1MenadzmentSvaki uspešan lider ima jasnu viziju toga ka čemu teži, kao i sposobnost da pokrene ljude oko sebe da ga na tom putu prate.  Lideru je za ovo neophodno dobro poznavanje kako sebe, tako i ljudi koji ga okružuju. Upravo zbog toga je PCM metodologija izuzetno primenjiva u ovoj oblasti. Koristeći PCM lider otkriva šta je to što njega lično pokreće, kao i šta je ono što pokreće ljude koji ga okružuju. Zahvaljujući ovim saznanjima, lider uspeva da se okruži ne samo ljudima koje će uspešno obavljati planirane aktivnosti, već koji će biti i adekvatno inspirisani i koji će zadacima pristupati sa iskrenim entuzijazmom.

Prodaja

ProdajaPCM pruža izuzetno jednostavne i korisne alate koji osobama koje se bave prodajom omogućava da razumeju različite tipove ličnosti klijenata i njihove psihološke potrebe, te i da im na osnovu toga pristupe na najefektivniji način. Ono što je najvažnije, izučavanjem PCM-a osobe koje se bave prodajom mogu da nauče kako da se nose sa odbijanjima i kako da uprkos njima učine interakciju produktivnom. Prodavci koji praktikuju PCM sa svojim klijentima uspostavljaju snažnije, stabilnije odnose i klijenti su im lojalniji.

Izgradnja-timova

TimoviOpšte je poznato da je dobar timski rad ključ uspeha. PCM pomaže identifikovanju dinamike unutar tima i razumevanju mogućih uzroka nesporazuma u komunikaciji unutar tima. Uz PCM postaje jasno šta je ono što koči tim u ostvarenju svojih ciljeva, kao i na koji način je moguće u potpunosti osloboditi kreativnost tima i njegove potencijale. Članovi tima i menadžeri kroz PCM uče kako da poštuju međusobne razlike, snage i potencijale. Saradnja se dodatno ojačava kroz podsticanje svakog člana da veruje u svoje potencijale, ali i da uspostavlja otvorenu komunikaciju sa kolegama i prihvati međusobne razlike.

Upravljanje-stresom

Upravljanje-stresomS obzirom da je u današnjim okolnostima stres sve prisutniji, poznavanje načina prevazilaženja istog predstavlja veštinu koja je gotovo neophodna. PCM vam omogućava da razumete koje situacije su za vas potencijalno stresne, kao i kako se sa stresom izboriti ukoliko do njega ipak dođe. Pored toga, PCM pomaže u razumevanju ponašanja različitih tipova ličnosti pod stresom i daje smernice i alate koji mogu pomoći različitim tipovima ličnosti u problemskim situacijama koje kod njih mogu izazvati stres.