Međunarodno priznati sertifikat

4. novembar 2016.

Atria Group - Bulevar Kralja Aleksandra 219, Beograd

PCM Kouč se zahvaljujući poznavanju dubinske strukture ličnosti klijenta lakše povezuje sa njim i značajno brže dolazi do ključnih tema za razgovor. Ume da predvidi kako će se kouči ponašati, kao i da predvidi promene u tom ponašanju. Već u pripremnoj fazi koučing projekta uz pomoć PCM asesmenta kouč dobro zna karakteristike, snage, razvojne šanse, motivatore i znake ulaska u stres svog koučija.

 

Ovi uvidi kako kouču tako i klijentu olakšavaju dalji rad i značajno ubrzavaju proces identifikovanja neuspešnih obrazaca ponašanja i istinskih potreba i težnji osobe sa kojom radi.

Naučite

koučing

veštinu

koja pravi

razilku!

 

Dragana Miletić

Accredited PCM Trainer

O treningu PCM kouč

Sadržaj treninga

Na prvom modulu svako će dobiti izveštaj o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti kako bi na sopstvenom primeru uvideo benefite poznavanja i primene ovog modela. Drugi modul služiće za upoznavanje sa samim procesom PCM® koučinga, reakcijama različitih tipova ličnosti i interevnecijama koje kouč sprovodi. Nakon završenog prvog i drugog modula, učesnici će proći kroz proces sertifikacije koju vodi PCM® Master Trener ovlašćen od strane Kahler Communication Europe.

1. Modul – Tokom ovog trodnevnog modula učesnici imaju prilike da se upoznaju sa osnovama PCM modela i mogućnostima njegove primene u koučingu. Učesnici tokom prvog modula takođe dobijaju i izveštaj o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti kako bi na sopstvenom primeru otkrili benefite poznavanja i primene ovog modela.

 

2. Modul - Ovaj trodnevni modul za cilj ima upoznavanje učesnika sa specifičnim temama i procesima čije javljanje mogu očekivati tokom koučing seansi sa klijentima različitih struktura ličnosti. Učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa dubinskim faktorima u ličnosti koji utiču na klijentove reakcije tokom koučinga. Učesnici takođe dobijaju detaljne smernice za moguće intervencije u radu sa različitim tipovima ličnosti posebno u situacijama kada kod klijenta opaze disfunkcionalna ponašanja ili otpore.

 

3. Modul – Nakon završenog prvog i drugog modula, učesnici prolaze kroz proces sertifikacije koju vodi PCM Master Trener ovlašćen od strane Kahler Communication Europe. Proces sertifikacije sastoji se iz polaganja pisanog testa i dodatnih supervizijskih koučing sesija tokom kojih učesnici sprovode koučing sesije koristeći PCM model.

Teme koje obrađujemo na modulima

PCM kao model koji pruža pouzdane i validne metode za prepoznavanje i razumevanje strukture ličnosti

Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u

Kako na vreme prepoznati disfunkcionalne obrasce ponašanja kod klijenta

Kako stvoriti adekvatnu atmosferu za rad sa različitim klijentima

Stresne reakcije različitih tipova ličnosti i mogući načini intervencije u tom trenutku

Kako kod različitih klijenata podstaći posvećenost ostvarenju postavljenih ciljeva

Vidi teme na modulima

PCM Kouč se zahvaljujući poznavanju dubinske strukture ličnosti klijenta lakše povezuje sa njim i značajno brže dolazi do ključnih tema za razgovor. Ono što je posebno značajno jeste da koučevi koji su sertifikovani za primenu PCM-a u svojim sesijama imaju mogućnost zadavanja ulaznog assessmenta klijentima na osnovu koga svi klijenti dobijaju izveštaj o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti koji im pomaže u boljem razumevanju procesa koji se odrigravaju tokom koučinga. Ovi uvidi kako kouču tako i klijentu olakšavaju dalji rad i značajno ubrzavaju proces identifikovanja neuspešnih obrazaca ponašanja i istinskih potreba i težnji osobe sa kojom radi.

 

PCM Kouč je prirodna nadogradnja koučing edukacije

Bićete među prvima u regionu koji koriste napredan koučing alat

Upoznaćete dubinsku strukturu svoje ličnosti i ličnosti svojih klijenata

Znaćete kako da motivišete različite tipove ličnosti klijenata da istraju u  ostvarivanju svojih ciljeva

Znaćete tačno kako se različiti klijenti ponašaju kada su u stresu, kao i jasne signale da ulaze u stres

Pronalaženje najefektnijih kanala komunikacije – konkretne reči, tonovi, gestikulacija i izrazi lica koji će zajedno dovesti do produktivnije interakcije tokom sesije

Zašto učestvovati na treningu PCM Kouč

O Process Communication Model-u

Primenom PCM-a u koučing procesu kouč i klijent dobijaju dodatni alat za adekvatno utvrđivanje cilja ka kojem klijent teži, kao i za rad na definisanju snaga i mogućih razvojnih oblasti kod klijenta. Primena PCM metodologije u koučingu takođe daje dodatni kvalitet u procesu sastavljanja pojedinačnih koraka na putu ka ostvarenju cilja koji je postavljen na početku koučing procesa. Zahvaljujući PCM metodologiji kouč takođe uspeva da veoma brzo otkrije i koje teme su od posebnog značaja za određenog klijenta, kao i koji način komunikacije i vođenja kroz koučing proces će mu najviše odgovarati za ostvarenje svojih punih potencijala.

NASA je PCM® počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine.

Danas ovaj model koriste poznati koučevi i psiholozi, kao i direktori kompanija sa liste Fortune 500.

Do sada je preko

1 milion osoba uradilo PCM® asessment i saznalo koji su tip ličnosti po PCM® modelu.

 

PCM® je bio predmet proučavanja na preko 37 univerziteta širom sveta.

6 tipova ličnosti

Po Process Communication Model-u, svako od nas predstavlja jedinstvenu kombinaciju od šest različitih tipova ličnosti. Metaforično, svaka osoba predstavlja šestospratnu zgradu u kojoj svaki tip ličnosti čini jedan sprat i što je sprat niži to je zastupljeniji u ličnosti i više se koristi. Prvi sprat čini osnovu zgrade i najviše utiče na naše ponašanje. Šest tipova ličnosti su: “Imaginer”, “Harmoniser”, “Persister”, “Rebel”, “Promoter”, “Thinker”. Svi oni imaju drugačije poglede na svet, preferirano radno okruženje, prioritete u poslu itd. Predstavićemo za početak samo njihove osnovne karakteristike:

Thinker

Persister

Thinker je izuzetan u organizovanju aktivosti i detaljnom planiranju. S obzirom da rado preuzima odgovornost dobrodošao je kako u ličnim, tako i u profesionalnim odnosima.

Persister je osoba koja svet posmatra i procenjuje kroz svoje stavove, mišljenja i vrednosti. Karakterišu ga čvrsti moralni i etički standardi i izuzetno je pronicljiva osoba.

Harmoniser

Harmoniser je prijatna, saosećajna osoba koja svet oko sebe posmatra kroz emocije. Važno je da osobe sa kojima stupa u kontakt uviđaju važnost njegovih osećanja.

Imaginer

 

Imaginer je introspektivna i maštovita osoba. Često razmišlja o sebi, životu i svim mogućim scenarijima i varijantama različitih događaja.

Promoter

Promoter već pri prvom kontaktu odaje utisak šarmantne, dopadljive osobe. Izrazito je snalažljiv i za njega se može reći da pronalazi izlaz u svakoj situaciji.

Rebel

 

Rebel je kreativac koji pronalazi rešenje tamo gde ih drugi ne vide. Spontan je, razigran i sposoban da unese zabavu čak i u najmonotonije zadatke.

Saznaj više

PCM Assessment i izveštaj

Sertifikat PCM Kouč

ICF Akreditacija

International Coach Federation (ICF) je vodeća globalna organizacija posvećena unapređenju koučing profesije postavljanjem visokih standarda, obezbeđivanjem nezavisne sertifikacije i izgradnjom svetske mreže profesionalnih koučeva.

 

Trening PCM kouč je CCE ICF akreditovan trening. To je napredni koučing trening koji podržava ICF-ovu Kontinuiranu koučing edukaciju (Continuing Coach Education). PCM Kouč je idealan program za ICF sertifikovane koučeve koji obnavljaju svoju ICF licencu. Od 2015. godine ovaj trening je priznat od ICF-a kao trening koji donosi 22.25 CCEU (Continuing Coach Education Unites).

 

 

Više o ICF-u: www.coachfederation.com

 

Kahler Communication je internacionalna kompanija za istraživanje, komunikaciju i asesmente koja poseduje isključiva prava na korišćenje Process Therapy Model™, kliničkog asesmenta za procenu ličnosti i na Process Communication Model® (PCM), asesmenta za procenu ličnosti, komunikacije i menadžmenta koji je baziran na Process Therapy Model™. Ove asesmente po završenom treningu može koristiti svaki kouč ili HR menadžer koji završi PCM Kouč - naprednu koučing edukaciju u svrhu razvoja zaposlenih.Kahler Communication je osnovao dr Taibi Kahler, nagrađivani američki psiholog i univerzitetski profesor koji je bio konsultant kompanijama sa liste Global 2000, NASA-i, kao i u nekoliko vladinih agencija.

 

 

Više o Kahleru: www.processcommunication.eu

PCM assessment predstavlja pouzdan alat za otkrivanje i razumevanje strukture ličnosti. Procena ličnosti podrazumeva popunjavanje on-line upitnika nakon čega se odmah kompjuterski generiše izveštaj.

 

Individualizovani izveštaj koji se dobija nakon popunjavanja on-line upitnika daje iscrpne i precizne informacije o profilu ličnosti osobe. Lični profil identifikuje osnovu vaše ličnosti preko jednog od opisanih šest tipova ličnosti. Dobijeni profil takođe pruža uvid u to koliko su ostali tipovi ličnosti zastupljeni u vašoj “zgradi ličnosti”.

 

 

Zgrada ličnosti

Svaki PCM izveštaj sadrži osnovnu strukturu ličnosti osobe koja je grafički prikazana pomoću ‘zgrade ličnosti’. PCM izveštaji sadrže i detaljno opisane sledeće oblasti:

  • Jedinstvenu strukturu ličnosti
  • Snage ličnosti
  • Percepcija sveta i sposobnost gledanja iz “drugog ugla”
  • Preferencije u interakciji sa drugima
  • Psihološke potrebe
  • Šta je ono što osobu najviše motiviše profesionalno i lično
  • Kako se osoba ponaša u različitim stresnim situacijama
  • Šta je to što ovoj osobi može biti prepreka na putu ostvarenja ciljeva
  • Jedinstveni akcioni plan za zdrav, kvalitetan život preferirani stil rukovođenja (bilo da osoba rukovodi ili ima rukovodioca)

Dragana Miletić

Mickaël Dufourneaud

Accredited PCM® Trainer &

Partner Atria Group

Accredited PCM® Master Trainer

Kahler Communication Europe

Dragana je HR konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u  oblasti razvoja zaposlenih i stručne obuke. Tokom svoje karijere učestvovala je u  kreiranju i sprovođenju brojnih razvojnih projekata, radionica i programa obuke za više od 20 kompanija. Ima preko 7 godina iskustva u oblasti ljudskih resursa tokom kojih se specijalizovala za rad na unapređenju veština verbalne i neverbalne komunikacije, unapređenju saradnje i motivacije. Dragana  je kouč Erickson College-a,  sertifikovan trener Persone Global i sertifikovan PCM (Process Communication Model)  trener i PCM  kouč.  Takođe je  sertifikovana  za alate  za procenu  CEB i Hogan.

Mickael je evropski master trener i master kouč za Kahler Communication Europe. On je PCM sertifikovan trener i NLP Master Practitioner. Pre nego što je postao profesionalni trener i kouč, Mickael je proveo 5 godina u konsaltingu držeći treninge u kompanijama u Parizu, Francuskoj gde je bio zadužen za koncepciju treninga, sam trening, organizaciju, prodaju i kvalitet praćenja ličnog razvoja i socijalnih veština. Do danas je održao preko 3.000 treninga i razlicitih kurseva, od prezentacijskih veština do komunikacije, menadžmenta i liderskih veština. Proučavao je dramu od svoje 11. godine ka kojoj gaji veliku strast. I zato Mickael koristi komediju i emocije u svojoj pedagogiji.

Prijavite se putem telefona ili email-a

+381 (0)11 4123 410

office@pcm.rs

Svi koji se budu prijavili do 1. oktobra na trening PCM Kouč ostvariće pravo na popust od 10% na cenu treninga.

PRIJAVI SE ODMAH I ISKORISTI POPUST NA RANE PRIJAVE!

Pošalji upit za više informacija

Blog

Vesti

Atria Group je internacionalna konsultantska kompanija, prisutna u 5 zemalja (Srbija, Portugalija, Švajcarska, Makedonija i Češka Republika). Naša misija je da omogućimo našim klijentima najbolja moguća rešenja u oblasti razvoja liderstva, profesionalnog i ličnog razvoja.

Naši partneri:

NLP Centar

Atria Group SEE d.o.o.

Bulevar Kralja Aleksandra 219, Beograd

E-mail:

office@pcm.rs

Website:

www.pcm.rs

Kontaktirajte nas na:

Imate pitanja?

+381 (0)11 4123 410

office@pcm.rs