Process Communication Model® je akreditovan od strane ICF-a

Ove godine naš program Process Communication Model® je akreditovan od strane ICF-a. Program Process Communication Model® (PCM) je ispunio sve neophodne uslove za dobijanje akreditacije od strane ICF-a za primenu ovog modela u koučingu. International Coaching Federation (ICF) je vodeća svetska koučing organizacija osnovana sa ciljem unapređivanja koučinga kao umetnosti i nauke. Ovaj cilj ICF ostvaruje propisivanjem visokih standarda koučing prakse, izdavanjem sertifikacija u oblasti koučinga i građenjem globalne mreže profesionalnih koučeva.

ICF1

PCM (Process Communication Model®) je inovativni razvojni model koji omogućava razumevanje dubinske strukture ličnosti i efikasno se primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu. Ovaj model pruža pouzdane i validne metode za prepoznavanje i razumevanje strukture ličnosti, razumevanje uticaja različitih životnih događaja, kao i komunikacione dinamike između osoba.