Sadržaj treninga PCM® Kouč

ICFEdukacija za PCM kouča je akreditovan koučing program od strane International Coaching Federation (ICF). Koučevi sertifikovani za primenu PCM-a u svojoj praksi imaju brojne alate koji im pomažu kako u efikasnijem vođenju klijenata kroz koučing proces, tako i u samoj pripremi za koučing. Zahvaljujući PCM-u koučevi mogu da se bolje psihički pripreme za sesiju i ujedno da i pre same sesije dobiju značajne informaciju o dubinskoj strukturi ličnosti osobe sa kojom ulaze u koučing projekat. Pored toga, kouč može tokom sesije da se lakše prilagodi klijentu, da ostvari bolju komunikaciju i značajno pojača motivaciju klijenta za ostvarenje postavljenih ciljeva.

Program edukacije sastoji se iz sledećih delova:

● Modul I – Bazični trodnevni trening sa PCM Trenerom
● Modul II – Napredni trodnevni trening sa PCM Trenerom
Modul III– Sertifikacija koju vodi PCM Master Trener ovlašćen od strane Kahler Communication Europe. Modul III trajaće u zavisnosti od broja učesnika na treningu. Maksimalano po danu može da se sertifikuje 6 učesnika.

Modul I
Modul II
Modul III - Sertifikacija

Naredni trening zakazan je za 10. maj 2018. godine.

Ukoliko ste zainteresovani za PCM metodologiju pročitajte stranicu Zašto učestovati na treningu PCM® kouč?