Naredni trening počinje:
15. jun 2018. godine

Postani
PCM® kouč

Unapredite svoje koučing veštine i ovladajte jednom od najefektivnijih metodologija za prepoznavanje dubinske strukture ličnosti.

Saznaj više

O PCM® sertifikaciji

Da li ste kouč? PCM sertifikacija
vam nedostaje u vašem portfoliju.

Edukacija za primenu PCM metodologije je napredni program akreditovan od strane International Coach Federation (ICF). Koučevi sertifikovani za primenu PCM-a u svojoj praksi imaju brojne alate koji im pomažu u efikasnijem vođenju klijenata kroz koučing.

PCM sertifikacioni program će vas naučiti kako da, koristeći se ovim modelom, motivišete sebe i druge, prepoznate specifične reakcije na stres, predvidite defanzivna ponašanja, razvijete veštine za upravljanje stresom i na adekvatan način intervenišete kada su druge osobe pod stresom.

NASA je PCM® počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine.

Šta dobijam
na treningu

Benefiti - Kao Process Communication Model®
sertifikovani kouč moći ćete da:

• PCM Kouč je prirodna nadogradnja koučing edukacije
• Bićete među prvima u regionu koji koriste napredan koučing alat
• Izdvojićete sebe na rastućem tržištu koučeva kroz dopunjavanje portfolija internacionalnim sertifikatom koji je ICF akreditovan
• Upoznaćete dubinsku strukturu svoje ličnosti i ličnosti svojih klijenata
• Naučićete kako da pronađete najefektivnije kanale komunikacije - konkretne reči, tonove, gestikulaciju i izraze lica koji će zajedno dovesti do produktivnije interakcije tokom sesije
• Znaćete tačno kako se različiti klijenti ponašaju kada su u stresu, koji su pokazatelji ulaska osobe u stres i kako da reagujete u tim situacijama

Sadržaj treninga

Osnovni deo Klikni da pogledaš teme

Modul 1

Tokom ovog trodnevnog modula učesnici imaju prilike da se upoznaju sa osnovama PCM modela i mogućnostima njegove primene u koučingu. Učesnici tokom prvog modula takođe dobijaju i izveštaj o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti kako bi na sopstvenom primeru otkrili benefite poznavanja i primene ovog modela.

Modul 2

Cilj ovog trodnevnog modula je upoznavanje učesnika sa specifičnim temama i procesima koji se mogu javiti tokom koučinga ili u svakodnevnim poslovnim situacijama u interakciji sa osobama različitih struktura ličnosti. Učesnici takođe dobijaju detaljne smernice za moguće intervencije u radu sa različitim tipovima ličnosti, posebno u situacijama kada kod drugih opaze disfunkcionalna ponašanja ili otpore. Imaće priliku da prepoznaju zašto određena osoba ulazi u stres, koje su njene potrebe i kako da u takvim situacijama prenesu određenu poruku na način koji ta osoba razume.

Teme koje se obrađuju na prvom modulu su:

• PCM Model
• Različiti načini na koje doživljavamo svet
• Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u (Thinker, Harmonizer, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
• Kako prepoznati strukturu ličnosti kod sagovornika
• Kako predstaviti razvojni projekat različitim klijentima
• Načini komunikacije sa osobama koje imaju različite strukture ličnosti
• Na koji način biramo koje ćemo reči koristiti u razgovoru sa različitim osobama
• Kako stvoriti adekvatnu atmosferu za rad sa različitim strukturama ličnosti
• Kako kroz razgovor prepoznati potrebe različitih osoba i izgraditi poverenje
• Prepoznavanje otpora i njegovo prevazlaženje uz pomoć PCM-a
• Razlike u intervencijama u zavisnosti od strukture ličnosti klijenta

Teme koje se obrađuju na drugom modulu su:

• Koja pitanja postavljamo sebi kada se bavimo treninzima i koučingom?
• Na koji način nam PCM može pomoći u predviđanju ključnih klijentovih tema
• Kako na vreme prepoznati disfunkcionalne obrasce ponašanja
• Stresne reakcije različitih tipova ličnosti i mogući načini intervencije u tom trenutku
• Razlike u pristupu u zavisnosti od nivoa stresa kod osoba sa kojima radimo
• Kako kod različitih tipova ličnosti podstaći motivaciju i posvećenost

Sertifikacioni deo

Nakon završenog prvog i drugog modula, učesnici prolaze kroz proces sertifikacije koju vodi PCM Master Trener ovlašćen od strane Kahler Communication Europe.

Sertifikacija za PCM kouča

Sertifikacija za PCM Kouča traje jedan dan. Proces sertifikacije sastoji se iz pismenog dela, odnosno, polaganja testa i dodatnih supervizijskih koučing sesija tokom kojih učesnici sprovode sopstvene koučing sesije koristeći PCM model.

Danas ovaj model koriste poznati koučevi i psiholozi, kao i direktori kompanija sa liste Fortune 500.

O modelu PCM®

Prema Process Communication modelu, svaka osoba predstavlja jedinstvenu kombinaciju šest različitih tipova ličnosti. Ova napredna metodologija Vam omogućava da prepoznate dubinsku strukturu ličnosti kako biste svakom klijentu pristupili na jedinstven način.

PCM (Process Communication Model®) daje pouzdan i validiran metod za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti, uticaja životnih događaja na razvoj ličnosti i dinamike u komunikaciji. Zasnovan na nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a, PCM se koristi i istražuje već trideset godina, iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primenu u razvoju liderstva, menadžmentu, prodaji, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu i ličnim odnosima. NASA je PCM (Process Communication Model®) počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine. Danas ovaj model koriste direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psiholozi.

PCM® je bio predmet proučavanja na preko 37 univerziteta širom sveta.

O PCM® assessmentu

Poboljšajte komunikaciju i usaglašenost sa vašim klijentima korišćenjem PCM assessmenata.

PCM profil identifikuje osnovu klijentove ličnosti preko jednog od opisanih šest tipova ličnosti. Dobijeni profil takođe pruža uvid u to koliko su ostali tipovi ličnosti zastupljeni u “zgradi ličnosti” klijenta. Takođe, na osnovu profila može se videti na koji način klijentove snage mogu pomoći u procesu koučinga. Još jedna od značajnih prednosti ovog profila je to što, ne samo da identifikuje moguće neuspešne obrasce ponašanja, već i razloge zbog kojih se oni dešavaju.

Takođe, ovi assessmenti će pružiti dodatnu vrednost učesnicima vaših sesija, jer ćete im kroz assessment pokazati na koji način da primene svoje znanje o PCM-u. Vama, kao PCM kouču, biće jako značajno da prepoznate koji se tip ličnosti kod vašeg sagovornika ispoljava u najvećoj meri. To će vam omogućiti da razumete svoje sagovornike, njihove potrebe i uspostavite sa njima kvalitetne odnose.

Koučevi koji su sertifikovani za primenu PCM-a u imaju mogućnost da zadaju svojim klijentima PCM assessment na osnovu koga svi njihovi klijenti dobijaju individulizovani izveštaj o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti.

Tipovi ličnosti
prema PCM® Modelu

 • Thinker

  Thinker je izuzetan u organizovanju aktivosti i detaljnom planiranju. S obzirom da rado preuzima odgovornost dobrodošao je kako u ličnim, tako i u profesionalnim odnosima.

  Thinker je karijerista i radoholičar. Ovo je analitična i struktuirana osoba, kojoj je najbitnije da je ekspert u oblasti za koju je zainteresovana. Nekada ih ljudi percipiraju kao hladne ili dosadne osobe. Menadžment ih ceni, jer su organizovani, odgovorni i stalno žele da usvajaju nove veštine.

  Reakcija u stresnim situacijama: Kada ulazi u stanje stresa, Thinker postaje perfekcionista, fokusira se previše na detalje. Čim oseti da ne dobija priznanje od drugih, postaje control-freak, kritikuje druge zbog nesposobnosti, a žali se na nedostatak organizacije oko njih.

 • Persister

  Persister je osoba koja svet posmatra i procenjuje kroz svoje stavove, mišljenja i vrednosti. Karakterišu je čvrsti moralni i etički standardi i izuzetno je pronicljiva osoba.

  Posvećeni su ciljevima u koje veruju i potrebno im je da njihov rad bude priznat kao i Thinkeru. Bitno im je da se njihovo mišljenje uvažava i da su doprineli ostvarenju ciljeva. Privlači ih moć, jer im to omogućava da njihovi stavovi budu jasniji i šire prihvaćeni.

  Reakcija u stresnim situacijama: Očekuje od drugih da sve bude savršeno. Kada je u stresu, opaža samo ono što je pogrešno urađeno, a zanemaruje kada je nešto u redu ili završeno na vreme. Neće pohvaliti kada neko ispuni njegova očekivanja, jer se to podrazumeva. Ako jedan Persister nema dovoljno priznanja od svojih kolega i prijatelja, kreće da prigovara i propoveda – uporno da nameće svoje stavove. Ne sluša druge ljude i pored toga često prekida druge. Misli, „Ako nisu sa mnom, oni su protiv mene“.

 • Harmoniser

  Harmoniser je prijatna, saosećajna osoba koja svet oko sebe posmatra kroz emocije. Važno je da osobe sa kojima stupa u kontakt uviđaju važnost njegovih osećanja.

  Kada vam se osoba Harmoniser obrati sa "Kako si?", ona iskreno želi da zna kako se osećate. Uvek održavaju dobre odnose sa ljudima u svom okruženju i izbegavaju konflikte. Osmeh na licu ćete prvo primetiti kada se upoznaju sa vama.

  Reakcija u stresnim situacijama: Imaju tendenciju da se previše prilagođavaju, i preteruju u pokušaju da ugode drugima. Znate da su ušli u veći stepen stresa kada krenu da se predstavljaju kao nemoćne žrtve. Kreću da prave glupe i nepromišljene greške koje ih diskredituju – samim tim, Harmoniser se vrti u krug gde sve više misli da ga ljudi ne vole zbog tih istih grešaka.

 • Rebel

  Rebel je kreativac koji pronalazi rešenje tamo gde ga drugi ne vide. Spontan je, razigran i sposoban da unese zabavu čak i u najmonotonije zadatke.

  Od ove osobe ćete čuti izraze kao što su kul, strava, vrhunski, sviđa/ne sviđa mi se. Imaju detinju sposopnost da kažu naglas ono o čemu drugi samo razmišljaju. Ne impresionira ih hijerarhija i žele da je njihova reč poslednja iako to može da izazove konflikt.

  Reakcija u stresnim situacijama: Teško diše/uzdiše, ponaša se kao da ne razume o čemu druga osoba priča, i samu sebe zaglavi u konfuziji. Pozivaju druge da rade njihove zadatke, misle i osećaju umesto njih. U sledećem nivou stresa, krive druge i prebacuju odgovornost na njih; da bi izbacili svoj bes, ponašaju se na način za koji znaju da je iritantan drugima.

 • Imaginer

  Imaginer je introspektivna i maštovita osoba. Često razmišlja o sebi, životu i svim mogućim scenarijima i varijantama različitih događaja.

  Potrebne su im jasne i konkretne instrukcije za obavljanje aktivnosti, kao i vreme da razmisle pre delovanja. Ako ih ne ometate u njihovom procesu razmišljanja, ostaće fokusirani. Ovi tipovi ličnosti vole da rade sami. Drugi ih percipiraju kao sanjare.

  Reakcija u stresnim situacijama: Oni postaju pasivni, povučeni i odsečeni od ostalih; ako moraju da komuniciraju sa drugima, oni imaju tendenciju da ostave svoje rečenice nezavršene. Kada nemaju dovoljno vremena koje provode sami, svoju nervozu pokazuju tako što čekaju pasivno da se nešto desi, i često su nedostupni i ne odgovaraju na pozive/poruke.

 • Promoter

  Promoter već pri prvom kontaktu odaje utisak šarmantne, dopadljive osobe. Izrazito je snalažljiv i fleksibilan, zato se za njega može reći da pronalazi rešenje u svakoj situaciji.

  Najbitnija mu je akcija, "Learning by doing" je način na koji funkcionišu, preuzimaju rizike i uzbuđenja su kod njih konstanta. Izgleda vam kao da se ničeg ne plaše. Bitna im je suština, a ne detalji, da bi što pre ušli u akciju i delovanje.

  Reakcija u stresnim situacijama: Oni ne mogu da podnesu osobe koje ne znaju same da funkcionišu. Kada nemaju dovoljno pozitivan feedback, preduzimaju rizike i ugrožavaju svoje zdravlje, bezbednost i biznis. Kada su u stresu, manipulišu ljudima i imaju nameru da ih sateraju u ćošak. Sa namerom stvaraju napetost između drugih ljudi i gledaju „vatromet“.

Izdvojite se na rastućem tržištu koučeva. Investirajte u svoje znanje i lični razvoj!

Prijavite se putem telefona ili email-a

+381 (0)11 4123 410
+381 (0)60 029 00 73
office@pcm.rs

Imate pitanja?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi treninga popunite kontakt formu, a naši konsultati će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Kontakt forma
x
Vaše ime i prezime*
Vaš email*
Vaš broj telefona*
Koju edukaciju ste prošli iz oblasti koučinga i u kojoj školi?*
Poruka*