Trening PCM® Kouč

Nakon uspešno održanog prvog treninga PCM® kouč“ u okviru organizacije kompanije Atria Group, održaće se drugi trening PCM® kouč koji je namenjen profesionalnim koučevima i menadžerima koje žele da usavrše svoje koučing veštine i podignu kvalitet koučinga na potpuno novi nivo. Trening počinje 22. aprila 2016. godine, a održaće se u prostorijama kompanije Atria Group.

Koučing je idealni seting u kome primena PCM-a ima izvanredne rezultate. Ono što je posebno značajno jeste da koučevi koji su sertifikovani za primenu PCM-a u svojim sesijama imaju mogućnost izadavanja ulaznog assessment-a klijentima na osnovu koga svi klijenti dobijaju individulizovani izveštaj o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti koji im pomaže u boljem razumevanju procesa koji se odrigravaju tokom koučinga.

Razlika

Velika razlika koju PCM pravi, jeste razlika između svakog pojedinca. Omogućava vam da sagledate svakog klijenta na poseban način, da prepoznate dubinsku strukturu njegove ličnosti i prilagodite svoj koučing pristup  toj strukturi. Koristeći PCM metodologiju lako ćete napraviti jedinstvenu strategiju promene za svakog klijenta ponaosob.

Poznavanje i primena ovog modela  će vas izdvojiti od ostalih koučeva, napraviće razliku, podići će vašu kompetentnost na viši nivo, povećaće efikasnost vašeg koučinga. Takodje, steći ćete uvid u dubinsku strukturu sopstvene ličnosti i ovladati načinima za uspešno prilagođavanje klijentima. Radićete pravu stvar na pravi način.

separator-top

Image1

NASA je PCM® počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine.

Image2

Danas ovaj model koriste poznati koučevi i psiholozi, kao i direktori kompanija sa liste Fortune 500.

Image3

Do sada je preko
1 milion osoba
uradilo PCM® asessment i saznalo koji su tip ličnosti po PCM® modelu.

image4_

PCM® je bio predmet proučavanja na preko 37 univerziteta širom sveta.

separator-bottomBenefiti_PCMPrimenom PCM-a u koučing procesu kouč i klijent dobijaju dodatni alat za adekvatno utvrđivanje cilja ka kojem klijent teži, kao i za rad na definisanju snaga i mogućih razvojnih oblasti kod klijenta. Primena PCM metodologije u koučingu takođe daje dodatni kvalitet u procesu sastavljanja pojedinačnih koraka na putu ka ostvarenju cilja koji je postavljen na početku koučing procesa. Zahvaljujući PCM metodologiji kouč takođe uspeva da veoma brzo otkrije i koje teme su od posebnog značaja za određenog klijenta, kao i koji način komunikacije i vođenja kroz koučing proces će mu najviše odgovarati za ostvarenje svojih punih potencijala.

Neki od benefita su:
Lakše povezivanje izmedju kouča i klijenta
Efikasniji i brži dolazak do ključnih tema za klijenta
Predviđanje promena u ponašanju klijenta
Pronalaženje najefektnijih kanala komunikacije – konkretne reči, tonovi, gestikulacija i izrazi lica koji će svi zajedno dovesti do produktivnije interakcije tokom sesije
Utvrđivanje bazičnih psiholoških potreba osobe i njene motivacije da istraje na putu otvarenja ciljeva
Razumevanje načina na koje klijent može pokazati otpor prema promeni i načina za prevazilaženje otpora
separator-top

Program-treninga

Tokom ovog treninga učesnici će se upoznati sa PCM® modelom i mogućnostima njegove primene u koučingu. Na prvom modulu svako će dobiti izveštaj o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti kako bi na sopstvenom primeru uvideo benefite poznavanja i primene ovog modela. Drugi modul služiće za upoznavanje sa samim procesom PCM® koučinga, reakcijama različitih tipova ličnosti i interevnecijama koje kouč sprovodi. Nakon završenog prvog i drugog modula, učesnici će proći kroz proces sertifikacije koju vodi PCM® Master Trener ovlašćen od strane Kahler Communication Europe.

Neke od tema koje se obrađuju na treningu:

Tema-1

PCM kao model koji pruža pouzdane i validne metode za prepoznavanje i razumevanje strukture ličnosti

Tema-2

Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u

Tema-6

Kako na vreme prepoznati disfunkcionalne obrasce ponašanja kod klijenta

Tema-3

Kako stvoriti adekvatno atmosferu za rad sa različitim klijentima

Tema-4

Stresne reakcije različitih tipova ličnosti i mogući načini intervencije u tom trenutku

Tema-5

Kako kod različitih klijenata podstaći posvećenost ostvarenju postavljenih ciljeva

Pogledaj-sve-teme

separator-bottom

ICF-akreditacija
ICFEdukacija za PCM kouča je akreditovan koučing program od strane International Coaching Federation (ICF).  International Coach Federation je najveći svetski resurs profesionalnih koučeva, kao i izvor za one koji traže kouča. To je neprofitna organizacija formirana od strane pojedinih članova, profesionalaca koji se bave koučingom, uključujući i Executive koučeve, Leadership koučeve, Life koučeve i još mnoge druge, iz celog sveta.

Radionica_

FlipchartPromotivna PCM® radionica predstavlja odličnu priliku da se upoznate sa svetski priznatom metodologijom koja služi  za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti, uticaja životnih događaja na razvoj ličnosti i dinamike u komunikaciji, kao i načinima na koje možete primeniti PCM® u koučingu. Radionica će biti održana 10. februara u prostorijama kompanije Atria Group na adresi Kisela voda 20.

Prijavi-se

separator-top

Za sve dodatne informacije o treningu i prijavi kontaktirajte nas na

  
Ikonica-1

011/3423 980

email

office@pcm.rs

 

separator-bottom