Upravljanje konfliktima kroz PCM Model

Od 15. do 16. maja 2018. godine, u organizaciji kompanije Atria Group, održaće se trening „Upravljanje konfliktima kroz PCM® model“. Nakon ovog dvodnevnog treninga, koji je zasnovan na PCM® (Process Communication Model®) metodologiji, znaćete kako da vaš način komunikacije prilagodite različitim tipovima ličnosti i bolje identifikujete potencijalne probleme, konflikte i stresne situacije u odnosu sa sagovornikom, kako u privatnom, tako i u poslovnom okruženju.

Koliko puta vam se desilo da vodite isti ili sličan razgovor? Bilo da se radi o članovima porodice, prijateljima, kolegama sa posla ili klijentima, neretko se dešava da sa svojim sagovornicima ulazimo u konflikt zbog potpuno bezazlenih razloga. Osećate da govorite o istoj stvari, ali vidite da uzajamnog razumevanja nema. Uzroci tih konflikata sa određenim osobama zapravo su razlike u pogledu na svet, kanalima komunikacije i stavovima. Važno je razumeti da svaki tip ličnosti ima različite potrebe i potrebno je pronaći odgovarajući način da te potrebe zadovoljimo i prilagodimo se našim sagovornicima.

Kako?

Kroz dvodnevni trening „Upravljanje konfliktima kroz PCM® model“ naučićete kako da prepoznate rane signale konflikta i predupredite ga, kao i kako da ga uspešno rešite ukoliko do njega ipak dođe. Glavna odlika ovog treninga je velika interaktivnost tokom oba dana. Naime, svo stečeno znanje, različite alate i rešenja koja ste dobili tokom teorijskog dela treninga, primenićete na realnim primerima iz prakse u toku praktičnog dela treninga.

Ukratko o PCM® metodologiji
PCM (Process Communication Model®) daje pouzdan i validiran metod za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti, uticaj životnih događaja na razvoj ličnosti i dinamike u komunikaciji. Zasnovan je na nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a, koristi se i istražuje već trideset godina, iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primenu u razvoju liderstva, menadžmentu, prodaji, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu, i ličnim odnosima. NASA je PCM (Process Communication Model®) počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine. Danas model koriste direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psiholozi.
Benefiti učestvovanja na PCM treningu

Znanje o osnovnim karakteristikama 6 tipova ličnosti po PCM-u

Uvid u vrste konflikta
i njegove faze

Tehnike prepoznavanja obrazaca ponašanja u stresu (stresnim situacijama)

Predlozi rešavanja konfliktnih situacija

Detaljna analiza svoje dubinske strukture ličnosti

Akcioni plan za lični razvoj, prevenciju i rešavanje konflikata
Ceo trening se sastoji iz dva dela:
1. Priprema za trening putem upitnika za procenu

U ovoj fazi ćete putem on-line upitnika kreirati individualni izveštaj baziran na PCM metodologiji sa iscrpnim i preciznim informacijama o dubinskoj strukturi vaše ličnosti. Lični profil identifikuje osnovu jednog od šest tipova ličnosti. Ostale komponente pružaju više informacija o svakom tipu ličnosti i važnosti koju ti tipovi ličnosti imaju za vas i vašu interakciju sa drugim ljudima. Kroz ovaj izveštaj možete da saznate na koji način svoje prepoznate snage možete da iskoristite u komunikaciji sa određenim tipovima ljudi. Isto tako, postaćete svesni kako te iste “snage” mogu postati slabosti u interakciji sa drugim tipovima. Još jedna od dobiti profila je ta što ne samo da identifikuje moguće neuspešne obrasce ponašanja, već i razloge zbog kojih do njih dolazi, kao i predloge kako da te neuspešne obrasce pretvorite u uspešne.

Izveštaj pokriva i sledeće teme:

• Jedinstvenu strukturu ličnosti
• Snage ličnosti
• Percepciju sveta i sposobnost gledanja iz “drugog ugla”
• Preferencije u interakciji sa sagovornicima
• Različite kanale komunikacije
• Delove ličnosti koje najčešće koristimo u komunikaciji
• Sopstvene psihološke potrebe
• Jedinstvene obrasce stresa koji mogu sabotirati lični i profesionalni uspeh
• Jedinstveni akcioni plan rešavanja problema
2. Trening

Kroz pažljivo osmišljeni teorijski deo i niz interaktivnih radionica, učesnici usvajaju ponuđene modele i alate za uspešno rešavanje konflikata i uvežbavaju njihovu primenu u radu sa različitim tipovima ličnosti.

Teme koje će biti obrađene na treningu:

● Načini nastanka konflikata
● Različiti faktori koji mogu dovesti do konflikta
● Razumevanje različitih načina reagovanja u konfliktnim situacijama u zavisnosti od strukture ličnosti osobe
● Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM metodologiji (Thinker, Harmonizer, Imaginer, Persister, Promoter i Rebel)
● Osnovne psihološke potrebe svakog od 6 tipova ličnosti
● Povezanost naših psiholoških potreba i ponašanja u konfliktnim situacijama
● Kako prepoznati nesporazume u ranoj fazi njihovog nastanka
● Prepoznavanje i prevencija mogućeg konflikta sa osobama koje imaju različitu strukturu ličnosti od vas
● Prepoznavanje i rešavanje nastalog konflikta sa osobama koje imaju različitu strukturu ličnosti od vas
● Ishodi konflikta kao rezultat različitih strategija
● Šta različite tipove ličnosti uvodi u stres?
● Šta su driveri i kako da ih prepoznamo u problemskim situacijama?
● Preporuke za razvoj i akcioni plan za prevenciju i razrešenje konflikata

Međusobno razumevanje i podrška su ključ rešavanja problema. Uspešno rešite svaki konflikt i otvorite vrata uspeha. Prijavite se na trening „Upravljanje konfliktima kroz PCM® model“!
Prijavite se putem
telefona ili email-a
+381 (0)11 4123 410
+381 (0)60 029 0021
office@pcm.rs
Kontakt forma
Pošaljite upit za više informacija