Upravljanje konfliktima kroz PCM® model

PCM_2Upravljanje konfliktima kroz PCM Model je dvodnevni program kreiran sa ciljem da učesnicima pomogne u razvoju veština neophodnih za konstruktivno rešavanje konflikata. Program je zasnovan na PCM (Process Communication Model®) metodologiji čije poznavanje će učesnicima omogućiti unapređenje komunikacionih veština sa različitim tipovima ličnosti, bolju identifikaciju potencijalnih problema u odnosima i lakše pronalaženje najboljih  načina za njihovo rešenje. Ono što odlikuje ovaj trening je velika interaktivnost, koja je važna kako bi učesnici mogli kroz lično iskustvo da isprobaju različite alate i rešenja koje dobijaju tokom treninga.

Process-Communication-Model

PCM (Process Communication Model®) daje pouzdan i validiran metod za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti, uticaj životnih događaja na razvoj ličnosti i dinamike u komunikaciji. Zasnovan na nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a, PCM se koristi i istražuje već trideset godina, iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primenu u razvoju liderstva, menadžmentu, prodaji, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu, i ličnim odnosima. NASA je PCM (Process Communication Model®) počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine. Danas model koriste direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psiholozi.

Učešćem na treningu polaznici dobijaju:

● Uvid u vrste i faze konflikata
● Predloge rešavanja konfliktnih situacija
● Uvid u dubinsku strukturu sopstvene ličnosti
● Alate za prepoznavanje dubinske strukture ličnosti svojih sagovornika
● Iskustvenu strategiju u predupređivanju ili rešavanju konflikta sa drugima, koju mogu koristiti odmah nakon završenog treninga.

Primene-u-koucingu1

Program treninga sastoji se iz dve faze:

Priprema-za-trening1

tipovi-licnostiU ovoj fazi učesnici putem on-line upitnika kreiraju individualizovani izveštaj baziran na PCM metodologiji sa iscrpnim i preciznim informacijama o dubinskoj strukturi svoje ličnosti. Lični profil identifikuje osnovu jednog od šest tipova ličnosti. Ostale komponente pružaju više informacija o svakom tipu ličnosti i važnosti koju ti tipovi ličnosti imaju za učesnika i njegovu interakciju sa drugim ljudima. Takođe se može videti na koji način učesniku treninga prepoznate  snage mogu pomoći u komunikaciji sa određenim tipovima ljudi i na koji način te iste “snage” mogu postati slabosti u komunikaciji sa drugim tipovima. Još jedna od dobiti profila je ta što ne samo da identifikuje moguće neuspešne obrasce ponašanja, već i razloge zbog kojih se oni dešavaju i daje predloge kako da se pretvore u potencijalno uspešne obrasce. Izveštaj pokriva i sledeće teme:

● Jedinstvenu strukturu ličnosti
● Snage ličnosti
● Percepciju sveta i sposobnost gledanja iz “drugog ugla”
● Preferencije u interakciji sa drugima
● Kanale komunikacije
● Delove ličnosti koje najčešće koristimo u komunikaciji
● Psihološke potrebe
● Jedinstvene obrasce stresa koji mogu da sabotiraju lični i profesionalni uspeh
● Jedinstveni akcioni plan

Trening1

Kroz pažljivo osmišljeni teorijski deo i niz interaktivnih radionica, učesnici usvajaju ponudjene modele i alate za uspešno razrešenje konflikata i uvežbavaju njihovu primenu u radu sa različitim tipovima ličnosti. 

Teme koje se obrađuju na treningu:                                                                                                      

● Načini nastanka konflikata
● Različiti faktori koji mogu dovesti do konflikta
● Razumevanje različitih načina reagovanja u konfliktnim situacijama u zavisnosti od strukture ličnosti osobe
● Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u (Thinker, Harmonizer, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
● Osnovne psihološke potrebe svakog od tipova ličnosti
● Povezanost naših psiholoških potreba i ponašanja u konfliktnim situacijama
● Kako na vreme prepoznati konflike i nesporazume u ranoj fazi njihovog nastanka
● Prepoznavanje i prevencija mogućeg konflikta sa osobama koje imaju različitu strukturu ličnosti
● Prepoznavanje i rešavanje nastalog konflikta sa osobama koje imaju različitu strukturu ličnosti
● Ishodi konflikta kao rezultat različitih strategija
● Šta različite tipove ličnosti uvodi u stres?
● Šta su driveri i kako da ih prepoznamo u problemskim situacijama?
● Preporuke za razvoj i akcioni plan za prevenciju i razrešenje konflikata