Upravljanje stresom kroz PCM® model

Trening Upravljanje stresom kroz PCM® model
Čuli ste mnogo puta ovakav razgovor, zar ne? Verovatno ste bili u prilici i da vodite sličan. Istina je da je stres uzročnik mnogobrojnih konfliktnih situacija, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Međutim, u stanje stresa niko ne upada odjednom. Stres je posledica dugoročnog nezadovoljstva koje se nagomilavalo, da bi na kraju eskaliralo. Kako to možemo da sprečimo?
O treningu
”Upravljanje stresom kroz PCM® Model” je dvodnevni program u organizaciji kompanije Atria Group, kreiran sa ciljem da učesnicima pomogne da veštine upravljanja stresom i prevazilaženja kriznih situacija podignu na visok nivo.

Program je zasnovan na PCM® (Process Communication Model®) metodologiji, najnaprednijem koučing alatu za prepoznavanje dubinske strukture ličnosti. Poznavanje ove metodologije, učesnicima će omogućiti da unaprede svoje komunikacione veštine sa različitim tipovima ličnosti, bolju identifikaciju potencijalnih problema u odnosima i lakše pronalaženje najboljih načina za njihovo rešenje. Ono što odlikuje ovaj trening je visoka stopa interaktivnosti. Naime, različite alate, rešenja, kao i svo stečeno znanje na treningu učesnici će moći da primene tokom praktičnog dela treninga.

Šta je PCM®?
PCM® predstavlja akronim reči Process Communication Model. Ovaj jedinstveni koučing model, zasnovan je na transakcionoj analizi, a razvio ga je Dr. Taibi Kahler 1970. godine.

PCM® se može posmatrati sa više različitih strana: kao assessment, najnapredniji pristup u koučingu i kao alat za procenu dubinske strukture ličnosti klijenta. Primena PCM®-a će vam omogućiti da u radu sa klijentom odete na nivo ličnosti i to onoliko daleko i duboko, koliko je to klijentu potrebno.

Zašto učestvovati na treningu PCM® Upravljanje stresom?
PCM® omogućava učesnicima da:
Razumeju ponašanje drugih (svih 6 tipova ličnosti) i nauče kako da im se obrate tako da njihove specifične psihološke potrebe bude zadovoljene
Unaprede svoju komunikaciju sa različitim tipovima sagovornika
Nauče kako da motivišu različite članove tima
Prilagode sopstveni stil komunikacije članovima tima koji imaju različite strukturu ličnosti
Prepoznaju i preduprede potencijalne konflikte i nesporazume u ranoj fazi njihovog nastanka
Nauče kako da ponovo ostvare konstruktivnu komunikaciju sa sagovornikom
Kako izgleda struktura treninga?Program treninga sastoji se iz dve faze:
U ovoj fazi učesnici putem on-line upitnika kreiraju individualizovani izveštaj baziran na PCM metodologiji sa iscrpnim i preciznim informacijama o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti. Na osnovu kreiranog profila ličnosti, učesnici stiču uvid u to, koliko su ostali tipovi ličnosti zastupljeni u njihovoj „zgradi ličnosti”.

Izveštaj pokriva i sledeće teme:

 • Jedinstvenu strukturu ličnosti
 • Snage ličnosti
 • Percepciju sveta i sposobnost gledanja iz „drugog ugla”
 • Preferencije u interakciji sa drugima
 • Psihološke potrebe – motivatore za lični i profesionalni uspeh
 • Jedinstvene obrasce stresa, koji mogu sabotirati lični i profesionalni uspeh
 • Jedinstveni akcioni plan
 • Preferirani stil rukovođenja
Kroz pažljivo osmišljeni teorijski deo i niz interaktivnih radionica, učesnici usvajaju ponuđene modele i alate i uvežbavaju njihovu primenu u radu sa različitim tipovima ličnosti. (kolegama iz grupe).
Koje teme ćemo obrađivati na treningu?
 • PCM® model
 • Različite načine na koje doživljavamo svet
 • Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM® metodologiji (Thinker, Harmoniser, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
 • Kako prepoznati strukturu ličnosti sagovornika?
 • Šta uvodi u stres različite tipove ličnosti? (uzročnike stresa)
 • Tri nivoa stresa
 • Kako svaki od tipa ličnosti reaguje na stres?
 • Osnaživanje fizičke i mentalne otpornosti
 • Usvajanje i primena praktičnih alata za otpornost na stres
 • Interpretacija i evaluacija uverenja koja dovode do stresa
Predupredite i rešite svaku stresnu situaciju. Prijavite se na trening „PCM® upravljanje stresom“!
Ukoliko vas interesuje kada je novi termin treninga, pošaljite nam upit.
+381 (0)11 4123 410
+381 (0)60 029 0021
office@pcm.rs

Kontakt forma Pošaljite upit za više informacija