Biznis koučing je kreativan odnos između kouča i klijenta (ili tima) koji se fokusira na usklađivanje ciljeva organizacije i ciljeva pojedinaca ili tima, unapređenje učinka ili dostizanja zadatih ciljeva. Biznis kouč može raditi sa pojedincima ili timovima na postizanju postavljenih ciljeva. Biznis koučing ima za cilj postizanje merljivih rezultata koji se definišu na početku koučing projekta.

BIZNIS KOUČING – OSNOVNI ZADACI

Asistencija pojedincima ili timovima u postavljanju merljivih ciljeva
Asistencija u postavljanju strategije za ostvarenje postavljenih ciljeva
Podrška u prevazilaženju prepreka u ostvarenju cilja

BIZNIS KOUČING I INDIVIDUALNI KOUČING

neutralan i objektivan strateški partner na „projektu postizanja dogovorenog cilja“. Ovakav biznis koučing je najadekvatniji razvojni alat u sledećim poslovnim situacijama:

•usklađivanje individualnog razvoja klijenta sa organizacionim promenama
•podrška razvoju kompanijskih lidera
•podrška u ostvarivanju konkretnih poslovnih ili razvojnih ciljeva, timova i pojedinaca
•podrška u razvoju organizacije i timova.

Poverenje je osnovna vrednost kvalitetnog koučing odnosa. Svi koučing razgovori ostaju između pojedinca i kouča što omogućava izgradnju pravog partnerstva. Kouč je u obavezi da sadržaj svake sesije zadrži za sebe. Ovaj nivo poverljivosti čini da se između kouča i klijenta ostvari snažna veza i savez koji služi kao podrška klijentu na putu ostvarenja njegovih ciljeva. Klijent je slobodan da ukoliko to želi delove sesija podeli sa menadžerom, timom, porodicom ili drugim ljudima.

BIZNIS KOUČING I TIMSKI KOUČING

Timski koučing je proces podrške timu u ostvarivanju postavljenih ciljeva. On omogućava članovima tima da ostvaruju najbolje performanse uz asistenciju kouča. Suština timskog koučinga je omogućavanje ličnog razvoja i učenja pojedinaca unutar tima. Kao i individualni koučing, i timski koučing može uključivati neku vrstu procene. Timski koučing fokusira se na razvoj pojedinaca koji već rade zajedno ili će dugo raditi zajedno. Oblasti primene timskog koučinga su:

•rad na kreiranju timskih ciljeva, njihovom ostvarenju i postavljanju novih ciljeva
•rad na ličnom i profesionalnom razvoju članova tima
•prevazilaženje konflikata unutar tima i izgradnja timskog duha
•mogućnost promene stava i perspektive
•povećanje emocionalne inteligencije tima
•postizanje merljivih rezultata (kao što su postavljanje timskih i pojedinačnih ciljeva, rast produktivnosti, poboljšanje interne i eksterne komunikacije, unapređenje samopouzdanja itd.).

DODATNE INFORMACIJE

Biznis koučing daje vidljive rezultate kako sa rukovodiocima, tako i sa zaposlenima. Koučing za rukovodioce obuhvata principe sportskog koučinga, ali umesto fokusa na takmičenju, biznis koučing se fokusira da pomogne pojedincu da da „tačno ono što je potrebno” kako bi unapredili postojeće sposobnosti, postavili značajne ciljeve i bili odgovorni za svoje rezultate. Kouč pomaže pojedincima i timovima da identifikuju, razumeju i eliminišu barijere kako bi efektivnije delovali. Biznis koučing donosi različite rezultate, među kojima mogu da budu unapređenje radnog učinka i odnosa prema radu, bolji timski rad i smanjen broj konflikata. Kada biznis koučing dovede do bolje usklađenosti između ličnih i organizacionih vrednosti i ciljeva, rezultat često uključuje povećanje zadovoljstva na poslu i posvećenost organizaciji.

Strategija za razvoj koučinga usmerenog na rezultat Atria Grupe je troslojna:

•pružiti liderima, menadžerima i supervizorima trening i sredstva da inkorporiraju koučing u svoje svakodnevne profesionalne aktivnosti
•razvoj unutrašnje koučing ekspertize za naše klijente
•korišćenje koučinga i znanja o organizacionom razvoju kako bi se izgradio visok nivo znanja u oblasti ličnog i profesionalnog usavršavanja.

Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.