Da li tvom tipu ličnosti odgovara tvoj posao?
19/02/2017
  • atmadmin
  • Blog
  • Коментари су искључени на Da li tvom tipu ličnosti odgovara tvoj posao?
  • , ,

Kada se bavimo poslovima koji odgovaraju karakteristikama naše ličnosti, oni nam ne zadaju mnogo teškoća. Šta više, takve poslove prihvatamo sa lakoćom, čak i onda kad mogu biti veoma zahtevni po tome koliko je truda i vremena potrebno uložiti u njihovo izvršenje. Nasuprot tome, kada se bavimo poslovima koji ne odgovaraju našem tipu ličnosti, oni nam mogu zadavati velike teškoće, čak i kada su izuzetno jednostavni.

Na primer, javni nastup za programera, kojem najviše odgovara da vreme provodi u kancelariji komunicirajući sa malim brojem ljudi, može biti veoma stresan, čak i kada bi trajao samo nekoliko minuta. Sa druge strane, javni nastup za jednog prodavca, koji voli kada je u interakciji sa velikim brojem ljudi, može predstavljati vrlo jednostavan zadatak. Programer bi verovatno uložio mnogo vremena u uvežbavanje svog javnog govora koji ne bi bio ni približno efektan kao što bi to bio prodavčev. Istraživanja pokazuju da je bavljenje aktivnostima koje su u skladu sa našim karakteristikama ličnosti povezano sa zadovoljstvom na poslu, kao i sa generalnom slikom o sebi. Pored toga, zadovoljavanje psiholoških potreba podstiče razvoj kreativnosti  jer se kod osobe pokreće inicijativa za davanje novih, inovativnih ideja i predloga.

Prema PCM modelu ličnosti, postoji šest tipova ličnosti koje karakterišu određene specifičnosti u pogledu preferencije radne sredine, psiholoških potreba, tipa radnih zadataka, motivacije, načina razmišljanja, doživljaja situacije i drugih karakteristika. Na primer, tipu ličnosti kao što je Rebel će idealan posao biti onaj u kome može biti kreativan i kroz rad uspostaviti uzbudljivu i zabavnu atmosferu. Za Promoter-a to može značiti rukovoditi, prodavati, biti uključen u izazovne, uzbudljive projekte. U slučaju Harmoniser-a, to bi bila briga o drugima i korišćenje svojih izuzetnih interpersonalnih veština. Kod Imaginer-a, rad u onome u čemu je najbolji podrazumevao bi biti reflektivan, sa kreativnim idejama i raditi sam. Za Thinker-a to bi značilo analizirati podatke, raditi sa brojevima i činjenicama, dok bi za Persister-a to bio rad na projektu koji je od velike važnosti i koji će pružiti osećaj svrishodnosti.

Pored identifikovanja koji je tip ličnosti karakterističan za Vas, PCM Vam pruža i smernice za to kako da probudite ostale delove sopstvene ličnosti kako biste bili bolji u zadacima koji su Vam do sada delovali manje privlačno. Specifičnost ovog modela je upravo u tome što, ne samo da nam otkriva suštinu naše ličnosti, već nam otkriva i načine na koje možemo proširiti svoje vidike i otkriti nove ličnosti unutar sebe. Na taj način, ovaj pristup nam ostavlja dovoljno slobode da povezujemo različite zadatke sa različitim delovima sopstvene ličnosti, te i da otkrijemo nove potencijale u sebi i u potpunosti ih iskoristimo.

Jelena Spremo

Ako niste do sada, pročitajte još neke od naših blogova u kojima Vam bliže objašnjavamo PCM metodologiju. Izdvojićemo neke od njih: