Da li tvom tipu ličnosti odgovara tvoj posao?
19/02/2017
  • atmadmin
  • Blog
  • Коментари су искључени на Da li tvom tipu ličnosti odgovara tvoj posao?
  • , ,

Kada se bavimo poslovima koji odgovaraju karakteristikama naše ličnosti, oni nam ne zadaju mnogo teškoća. Šta više, takve poslove prihvatamo sa lakoćom, čak i onda kad mogu biti veoma zahtevni po tome koliko je truda i vremena potrebno uložiti u njihovo izvršenje. Nasuprot tome, kada se bavimo poslovima koji ne odgovaraju našem tipu ličnosti, oni nam mogu zadavati velike teškoće, čak i kada su izuzetno jednostavni.

Stoga vam u nastavku otkrivamo kako odabrati pravi posao prema tipu ličnosti.

Ne doživljava svako javni nastup na isti način

Na primer, javni nastup za programera, kojem najviše odgovara da vreme provodi u kancelariji komunicirajući sa malim brojem ljudi, može biti veoma stresan, čak i kada bi trajao samo nekoliko minuta. Sa druge strane, javni nastup za jednog prodavca, koji voli kada je u interakciji sa velikim brojem ljudi, može predstavljati vrlo jednostavan zadatak. Programer bi verovatno uložio mnogo vremena u uvežbavanje svog javnog govora koji ne bi bio ni približno efektan kao što bi to bio prodavčev. Istraživanja pokazuju da je bavljenje aktivnostima koje su u skladu sa našim karakteristikama ličnosti povezano sa zadovoljstvom na poslu, kao i sa generalnom slikom o sebi. Pored toga, zadovoljavanje psiholoških potreba podstiče razvoj kreativnosti  jer se kod osobe pokreće inicijativa za davanje novih, inovativnih ideja i predloga.

Kada utvrdite svoj tip ličnosti znaćete kako odabrati pravi posao

Prema PCM modelu ličnosti, postoji šest tipova ličnosti koje karakterišu određene specifičnosti u pogledu preferencije radne sredine, psiholoških potreba, tipa radnih zadataka, motivacije, načina razmišljanja, doživljaja situacije i drugih karakteristika. Na primer, tipu ličnosti kao što je Rebel će idealan posao biti onaj u kome može biti kreativan i kroz rad uspostaviti uzbudljivu i zabavnu atmosferu. Za Promoter-a to može značiti rukovoditi, prodavati, biti uključen u izazovne, uzbudljive projekte. U slučaju Harmoniser-a, to bi bila briga o drugima i korišćenje svojih izuzetnih interpersonalnih veština. Kod Imaginer-a, rad u onome u čemu je najbolji podrazumevao bi biti reflektivan, sa kreativnim idejama i raditi sam. Za Thinker-a to bi značilo analizirati podatke, raditi sa brojevima i činjenicama, dok bi za Persister-a to bio rad na projektu koji je od velike važnosti i koji će pružiti osećaj svrishodnosti.

PCM vam pomaže da otkrijete nove ličnosti unutar sebe

Pored identifikovanja koji je tip ličnosti karakterističan za Vas, PCM Vam pruža i smernice za to kako da probudite ostale delove sopstvene ličnosti kako biste bili bolji u zadacima koji su Vam do sada delovali manje privlačno. Specifičnost ovog modela je upravo u tome što, ne samo da nam otkriva suštinu naše ličnosti, već nam otkriva i načine na koje možemo proširiti svoje vidike i otkriti nove ličnosti unutar sebe. Na taj način, ovaj pristup nam ostavlja dovoljno slobode da povezujemo različite zadatke sa različitim delovima sopstvene ličnosti, te i da otkrijemo nove potencijale u sebi i u potpunosti ih iskoristimo.

Nadamo se da smo vam pružili osnovne smernice koje će vam pomoći da otkrijete kako odabrati pravi posao.

Jelena Spremo

Ako niste do sada, pročitajte još neke od naših blogova u kojima Vam bliže objašnjavamo PCM metodologiju. Izdvojićemo jedan od njih: