Erickson HUB predstavlja online bazu znanja koja je kreirana sa ciljem da polaznicima treninga pruži potrebne materijale i resurse za intergraciju i obnavljanje znanja stečenog na treningu “Umetnost i nauka koučinga”. Ova platforma takođe omogućava i komunikaciju između učesnika treninga i trenera iz celog sveta.

Dva osnovna benefita za korišćenje Erickson Hub-a su:

1. Resursi
Štedi Vam vreme u prikupljanju i organizaciji radnog materijala. Uz Erickson HUB možete preuzeti radni materijal kad god želite.

2. Erickson zajednica
Putem Erickson HUB-a možete utvrditi i proširiti svoja znanja kroz konverzaciju sa trenerima i polaznicima treninga iz celog sveta.

Resursi

Erickson HUB predstavlja centralno mesto za preuzimanje radnih materijala o koučingu i kao takav nam omoćuva da Vam stalno dostavljamo najnovije koučing materijale. Umesto slanja email-ova sa materijalima, istim možete pristupiti preko Erickson HUB-a.

Učesnici treninga “Umetnost i nauka koučinga” će imati pristup snimljenim materijalima sa treninga “Umetnost i nauka koučinga”. Kako budete završavali module, istim tempom će Vam biti omogućen pristup materijalima na HUB-u. Jednom kada dobijete materijal, imaćete mogućnost da pristupite istom u narednih godinu dana.

Pored materijala koji se tiču naučene materije na treningu, imaćete pristup i “Steps to Success” materijalima. Ovi materijali su kreirani tako da vam daju potrebna znanja i alate kako biste pokrenuli sopstveni koučing biznis. U okviru sekcije “Steps to Success” imaćete pristup sledećem materijalu:

3 video prezentacije: Osnove biznisa, prodaja i marketing
 5 PDF vodiča: Facebook, Twitter, LinkedIn, website i blog i  šta sledeće uraditi?
 1 opcioni webinar mesečno na kom možete dobiti odgovore na sva vaša pitanja.

Erickson zajednica

Erickson HUB omogućava dvosmernu komunikaciju između Eriksona i učesnika treninga. Svaki modul treninga ima svoj prostor za diskusiju i na taj način ovu komunikaciju činimo relevantnom, bez suvišnih pitanja. Pored toga postoje i generalni forumi na kojima može biti pokrenuta diskusija na bilo koučing temu. Posebna pogodnost Ericksonovog HUB-a je mogućnost komunikacije sa Eriksonovim trenerima i polaznicima treninga iz celog sveta.

Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.