Kahler Communication je internacionalna kompanija za istraživanje, komunikaciju i asesmente koja poseduje isključiva prava na korišćenje Process Therapy Model™, kliničkog asesmenta za procenu ličnosti i na Process Communication Model® (PCM), asesmenta za procenu ličnosti, komunikacije i menadžmenta koji je baziran na Process Therapy Model™, a lokalni partner Kahler Communication-a za Srbiju je Atria Group. Kahler Communication je osnovao dr Taibi Kahler, nagrađivani američki psiholog i univerzitetski profesor koji je bio konsultant kompanijama sa liste Global 2000, NASA-i , kao i u nekoliko vladinih agencija.

Zašto izabrati PCM model?
Saznajte više o najnovijim trendovima iz oblasti razvoja i procene zaposlenih.

Primena PCM-a
u NASA

NASA je PCM počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine.

PCM u
Fortune 500

Danas ovaj model koriste poznati koučevi i psiholozi, kao i direktori kompanija sa liste Fortune 500.

PCM na univerzitetima

PCM je bio predmet proučavanja na preko 37 univerziteta širom sveta.

Preko MILION asesmenata

Do sada je preko milion osoba saznalo svoju dubinsku strukturu ličnosti.

Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.