Koji posao odgovara tvom tipu ličnosti?
05/03/2021

Kada se bavimo poslovima koji odgovaraju našem tipu ličnosti, oni nam ne zadaju mnogo teškoća. Šta više, takve poslove prihvatamo sa lakoćom, čak i onda kad mogu biti veoma zahtevni po tome koliko je truda i vremena potrebno uložiti u njihovo izvršenje. Nasuprot tome, kada se bavimo poslovima koji ne odgovaraju našem tipu ličnosti, oni nam mogu zadavati velike teškoće, čak i kada su izuzetno jednostavni.

Na primer, javni nastup za programera, kojem najviše odgovara da vreme provodi u kancelariji komunicirajući sa malim brojem ljudi, može biti veoma stresan, čak i kada bi trajao samo nekoliko minuta.

Sa druge strane, javni nastup za jednog prodavca, koji voli kada je u interakciji sa velikim brojem ljudi, može predstavljati vrlo jednostavan zadatak. Programer bi verovatno uložio mnogo vremena u uvežbavanje svog javnog govora koji ne bi bio ni približno efektan kao što bi to bio prodavčev.

Istraživanja pokazuju da je bavljenje aktivnostima koje su u skladu sa našim tipom ličnosti povezano sa zadovoljstvom na poslu, kao i sa generalnom slikom o sebi. Pored toga, zadovoljavanje psiholoških potreba podstiče razvoj kreativnosti jer se kod osobe pokreće inicijativa za davanje novih, inovativnih ideja i predloga.

Prema PCM modelu ličnosti, postoji šest tipova ličnosti koje karakterišu određene specifičnosti u pogledu:

  • preferencije radne sredine
  • psiholoških potreba
  • tipa radnih zadataka,
  • motivacije
  • načina razmišljanja
  • doživljaja situacije i drugih karakteristika.

Na primer, tipu ličnosti kao što je Rebel će idealan posao biti onaj u kome može biti kreativan i kroz rad uspostaviti uzbudljivu i zabavnu atmosferu.

Za Promoter-a to može značiti rukovoditi, prodavati, biti uključen u izazovne, uzbudljive projekte. U slučaju Harmoniser-a, to bi bila briga o drugima i korišćenje svojih izuzetnih interpersonalnih veština.

Kod Imaginer-a, rad u onome u čemu je najbolji podrazumevao bi biti reflektivan, sa kreativnim idejama i raditi sam.

Za Thinker-a to bi značilo analizirati podatke, raditi sa brojevima i činjenicama, dok bi za Persister-a to bio rad na projektu koji je od velike važnosti i koji će pružiti osećaj svrishodnosti.


Pored identifikovanja koji je tip ličnosti karakterističan za vas, PCM pruža i smernice za to kako da aktivirate svaki tip ličnosti kako biste bili bolji u zadacima koji su vam do sada delovali manje privlačno.

Specifičnost ovog modela je upravo u tome što, ne samo da nam otkriva suštinu naše ličnosti, već nam otkriva i načine na koje možemo proširiti svoje vidike i otkriti novi tip ličnosti unutar sebe. Na taj način, ovaj pristup nam ostavlja dovoljno slobode da povezujemo različite zadatke sa različitim delovima sopstvene ličnosti, te i da otkrijemo nove potencijale u sebi i u potpunosti ih iskoristimo.

Ukoliko želite da saznate koji je vaš tip ličnosti i kako možete da dobijete lični profil koji će vam omogućiti da izgradite bolje lične i poslovne odnose – Pogledajte više o treningu Discover PCM