Kako uspešno voditi ljude kada se suočavate sa ličnom krizom – deo 1
20/09/2017
  • atmadmin
  • Blog
  • Коментари су искључени на Kako uspešno voditi ljude kada se suočavate sa ličnom krizom – deo 1
Velike krize sa kojima se svako od nas susretne u nekom periodu svog života ne možemo predvideti. Teška bolest člana porodice, razvod ili problemi sa finansijama nisu stvari sa kojima možemo lako da se nosimo, a da to ne utiče da druge segmente života i raspoloženje. Naravno, uvek postoje koraci koje možemo preduzeti kako bismo se lakše suočili sa ličnom krizom kada ona nastupi.

Kako se osoba nosi sa ličnom krizom mnogo zavisi od njenog tipa ličnosti. Danas želimo da analiziramo 3 tipa ličnosti:

1. Promoter – ovo je osoba koja je preduzetnički nastrojena, preuzima rizik, vodi brz način života i uvek traži neku akciju. Krize poprilično usporavaju tempo Promoterovog života i zahtevaju od njega da mnogo više pažnje usmeri na intimne (lične) veze – što su dva izuzetno teška zadatka za njega. Promoteri čine 5% ukupne populacije, preko 20% top lidera i do 40% preduzetnika.

2. Persister – ovo su vizionari usmereni ka ostvarenju misije. Krize predstavljaju pretnju njihovoj sposobnosti da zaštite one koje vole i da budu osobe od poverenja. Samo 10% ukupne populacije jesu Persisteri, ali oni zapravo čine preko 50% rukvodilaca sa kojima radimo.

3. Thinker – fokusirani na detaljno planiranje i izuzetni radnici. Kada kriza naiđe, planovi koji su Thinkerima ključni padaju u vodu i narušava se osećaj kontrole. Thinkeri čine 25% ukupne populacije, oko 30% su menadžeri srednjeg nivoa, dok samo 15% čine izvršni rukovodioci.

Ako ste se prepoznali u nekom od ova tri tipa ličnosti, da li ste znali koji je najbolji način za prevazilaženje krize? Dajemo vam 3 saveta:

1. Pronađite način da izrazite emocije.
Menadžeri su naučeni da isključuju emocije i subjektivnost prilikom donošenja većine odluka. Suprotno uverenjima koje svi imamo, iskazivanje emocija na radnom mestu ne znači pokazivanje slabosti.
U julu 2015. godine, Mark Zuckerberg (Facebook CEO) po tipu ličnosti Promoter, podelio je post na Facebook stranici kako je njegova žena Prisila imala tri pobačaja pre uspešne trudnoće. U postu smo mogli da vidimo činjenice koje ukazuju da je Mark izdvojio dovoljno vremena da bi se nosio sa emocionalnim poteškoćama i da bi pružio potrebnu podršku i energiju svojoj ženi, što je bilo od izuzetne važnosti za održavanje njegovog zdravlja.
Ovaj Facebook post nam je takođe otkrio mehanizam odbrane koji je svojstven za sve Promotere. Kada je izrazio svoja osećanja u vezi pobačaja koji je doživela njegova žena, Zuckerberg je prešao iz pisanja u prvom licu u pisanje u drugom licu, govoreći “Ti/Vi”, kada je zapravo mislio “Ja/Mi”. Bez obzira na tip ličnosti, ukoliko se rukovodioci oslanjaju na one koji su im najbliži i daju sebi malo vremena i oduška da bi mogli da rade kroz tugu, bes, gubitak i druge emocije које se pojavljuju, poboljšaće svoje šanse za efikasno vođenje timova, a isto tako neće ni ugrožavati opstanak organizacije.
2. Raščlanjujte segmente života, ali ne izbegavajte problem.
Raščlanjivanje je prirodan i zdrav način koji nam može pomoći da održimo naš život na pravom putu kada je jedan aspekt života u krizi. Međutim, postoji razlika između raščlanjivanja i potiskivanja emocija (guranja emocija pod tepih). Jamie Dimon, CEO of JPMorgan Chase, je pokazao dosta karakteristika Persistera, kao tipa ličnosti. U junu 2014 godine dijagnostikovan mu je rak grla. Svoju bolest i problem je zadržao dosta za sebe, tako što je terapije organizovao pre posla i nije kukao ostalima, ali je takođe prihvatao dozvolu od kolega da uzme potrebno slobodno vreme za oporavak. Uzimanje vremena za suočavanje sa tugom nije lako, ali pogotovo top menadžeri bi trebalo da zapamte da nisu sami. Određeni tipovi ličnosti, kao što su Persisteri koji izbegavaju emocije, mogu da imaju poteškoća sa prihvatnjem podrške od strane drugih. Oni su navikli da budu oslonac drugima i da budu osobe od poverenja, a ne da oni traže pomoć. Ako osoba Persister shvati kakva vrsta pomoći mu je potrebna, moći će da postavi „granice“ do kojih će se osećati prijatno u primanju te pažnje i tuđe brige.3. Verujte svom timu i delegirajte.
Kako biste dali sebi vremena da se nosite sa ličnom krizom, neophodno je da imate poverenja u svoj tim i da delegirate odgovornosti. Ovo može biti posebno teško za Thinkere koji vole da imaju kontrolu u svojim rukama, i kojima je jedna od najtežiš stvari delegiranje. Sa druge strane, važno je za jednog Thinkera da shvati da svako na raspolaganju ima isto vreme i da je mnogo važnije provesti vreme gradeći nama u životu bitne odnose. Joe Biden, po tipu ličnosti Thinker, izgubio je sina nekoliko meseci pre nego što je predsednička trka u 2016. uzela maha, i iako su ga mnogi videli kao kandidata za predsednika, on je umesto toga uzeo vremena za sebe, za svoje emocije i svoju porodicu.

Lična kriza može biti jako neprijatno iskustvo za čoveka, ali isto tako nam može jasno ukazati na ono što je u životu najvažnije, kao i na naše snage i slabosti. Rukovodioci koji spadaju u ova tri tipa ličnosti, mogu se boriti mnogo više prilikom suočavanja sa krizom od onih koji ne spadaju u ove tri kategorije. Oni mogu uspešno prevazići krizu kao i ostali tipovi ličnosti samo tako što će razumeti sopstvene prirodne reakcije i kako da se sa njima nose na način koji je zdraviji od zadržavanja tuge i besa za sebe.