Komunikacija: Ključ za uspostavljanje kvalitetnog odnosa
28/04/2016
  • atmadmin
  • Blog
  • Коментари су искључени на Komunikacija: Ključ za uspostavljanje kvalitetnog odnosa

Kako je nekadašnji predsednik SAD-a Dwight D. Eisenhower definisao lidestvo? Kao „Umetnost da navedete nekoga da uradi ono što vi želite tako što on isto tako poželi da uradi upravo to“. Tokom njegove karijere, radio je na uspostavljanju poverenja sa ljudima koje je vodio uspostavljajući sjajan odnos sa njima tako što je njihova međusobna komunikacija bila jasna i precizna.

Drugi veliki lider Lee Lacocca, bivši CEO kompanije Chrysler Corporation je u svojoj knjizi „Where have all the leaders gone?“ uvrstio sposobnost komuniciranja u listu jedne od devet osobina koje efektivni lideri apsolutno moraju posedovati da bi se tako zvali.

Ono što je prepoznao i čuveni američki psiholog Abraham Maslow, autor knjige „Teorija ljudske motivacije“ jeste koliko važnu ulogu igraju dobri odnosi kada je u pitanju radni učinak i svrstao dobar odnos pre majstorstva u svojoj hijerarhiji potreba. Maslow je objasnio da ljudi moraju da imaju zadovoljene svoje bazične potrebe kao npr. hrana, voda i slično. Onda je uvrstio sigurnost kao potrebu koja je naredna i mora biti zadovoljena. Zatim su na treće mesto postavljeni dobri odnosi a potom izuzetnost na poslu (majstorstvo) i radni učinak.

Na žalost, mnogi menadžeri su toliko fokusirani na postignuće da zaborave na potrebe svojih zaposlenih i ne uspostavljaju kvalitetan odnos sa njima. Mnogi veruju u činjenicu da su njihovi podređeni plaćeni za svoj posao dovoljna motivacija i stoga zapostavljaju razvijanje odnosa sa njima. Efektivni menadžeri znaju da to nije dovoljno.

Kvalitetni menadžeri komuniciraju jasno i ako mi je stalo do toga da budu efektivni uspostaviće dobar odnos sa svima. Na žalost ni jedna knjiga iz obalsti menadžmenta ili liderstva ne govori menadžerima i liderima kako da komuniciraju efektivnije, uspostave kvalitetan odnos tako da sve zainteresovane strane mogu jasno da vide njihovu viziju i da žele da pomognu menadžerima da je iznesu. Većina ljudi ima poteškoće u komunikaciji i uspostavljanju odnosa sa onima koji ih ne vole.

Dr. Taibi Kahler je internacionalno priznat klinički psiholog koji je razvio model koji pokazuje ljudima kako da individualizuju način na koji komuniciraju i kako bi individualnim pristupom motivacije mogli da prenesu svoju viziju svima onima sa kojima komuniciraju. Na ovaj način će ljudi biti srećniji, njihov menadžer će im se više dopadati i biće spremniji da pomognu menadžeru da iznese svoju viziju. Dr. Kahler-ovo istraživanje i nekoliko onih koji su primenili Kahler-ov koncept na svom radnom mestu, jasno pokazuje da ključ uspostavljanja kvalitetnog odnosa sa drugim ljudima pomaže da njihove motivacione potrebe budu zadovoljene i da govore njihovim jezikom.