Persister

Rebel

Thinker

Imaginer

Harmoniser

Promoter

PERSISTER

Persister je osoba koja svet posmatra i procenjuje kroz svoje stavove, mišljenja i vrednosti. Karakterišu je čvrsti moralni i etički standardi i izuzetno je pronicljiva osoba.

 

Reakcija u stresnim situacijama: Očekuje od drugih da sve bude savršeno. Kada je u stresu, opaža samo ono što je pogrešno urađeno, a zanemaruje kada je nešto u redu ili završeno na vreme. Neće pohvaliti kada neko ispuni njegova očekivanja, jer se to podrazumeva. Ako jedan Persister nema dovoljno priznanja od svojih kolega i prijatelja, kreće da prigovara i propoveda – uporno da nameće svoje stavove. Ne sluša druge ljude i pored toga često prekida druge. Misli, „Ako nisu sa mnom, oni su protiv mene“.

 

Kako podržati Persister-a: Uvek ih pitajte o njihovim uverenjima i vrednostima koje cene, jer tu leži osnova ili ključ za razvijanje daljih strategija i akciju. Nemojte da dajete svoje mišljenje, ako ga ne traže. Možete ukazati na oblasti slaganja sa klijentom i ponuditi da zajedno prodiskutujete o oblastima neslaganja. Da bi osetili podršku sa vaše strane, moraju da shvate da ih razumete i poštujete.

 

PCM KOUČ - NAPREDNI KOUČING TRENING

Naučite kako da pristupite svakom klijentu na jedinstven način tako što ćete

kroz PCM alat prepoznati dubinsku strukturu ličnosti svakog klijenta.

PCM® i NASA

NASA je PCM® počela da primenjuje u selekciji i obuci

astronauta od 1978. godine.

THINKER

Thinker je izuzetan u organizovanju aktivosti i detaljnom planiranju. S obzirom da rado preuzima odgovornost dobrodošao je kako u ličnim, tako i u profesionalnim odnosima.

 

Reakcija u stresnim situacijama: Kada ulazi u stanje stresa, Thinker postaje perfekcionista, fokusira se previše na detalje. Čim oseti da ne dobija priznanje od drugih, postaje control-freak, kritikuje druge zbog nesposobnosti, a žali se na nedostatak organizacije oko njih.

 

Kako podržati Thinker-a: Uvek postavljajte pitanja i govorite logične, konkretne stvari – jer Thinker voli i ceni podatke. U razgovoru sa njima, pređite direktno na stvar o kojoj mislite da treba da pričate. Thinker treba da analizira i razume svoju reakciju i reakciju drugih, kao i situaciju u kojoj se našao, pre nego što osmisli struktuirani akcioni plan sa krajnjim rokovima i sistemom vrednovanja.

PCM® i FORTUNE 500

Danas ovaj model koriste poznati koučevi i psiholozi, kao

i direktori kompanija sa liste Fortune 500.

HARMONISER

Harmoniser je prijatna, saosećajna osoba koja svet oko sebe posmatra kroz emocije. Važno je da osobe sa kojima stupa u kontakt uviđaju važnost njegovih osećanja.

 

Reakcija u stresnim situacijama: Imaju tendenciju da se previše prilagođavaju, i preteruju u pokušaju da ugode drugima. Znate da su ušli u veći stepen stresa kada krenu da se predstavljaju kao nemoćne žrtve. Kreću da prave glupe i nepromišljene greške koje ih diskredituju – samim tim, Harmoniser se vrti u krug gde sve više misli da ga ljudi ne vole zbog tih istih grešaka.

 

Kako podržati Harmoniser-a: Pokažite autentično interesovanje za njih, kao i razumevanje i ohrabrenje kada nailaze na poteškoće. Takođe, pokušajte da im pomognete u traženju rešenja koja će im pomoći u daljem napretku. Uvek im pružite podršku i dostupnost.

 

ICF Akreditovan

Trening PCM kouč je akreditovan koučing program od strane

vodeće koučing asocijacije International Coaching Federation (ICF).

REBEL

Rebel je kreativac koji pronalazi rešenje tamo gde ga drugi ne vide. Spontan je, razigran i sposoban da unese zabavu čak i u najmonotonije zadatke.

 

Reakcija u stresnim situacijama: Teško diše/uzdiše, ponaša se kao da ne razume o čemu druga osoba priča, i samu sebe zaglavi u konfuziji. Pozivaju druge da rade njihove zadatke, misle i osećaju umesto njih. U sledećem nivou stresa, krive druge i prebacuju odgovornost na njih; da bi izbacili svoj bes, ponašaju se na način za koji znaju da je iritantan drugima.

 

Kako podržati Rebel-a: Prvo, koristite „mirroring“, tj. preslikavanje njihove neverbalne komunikacije i facijalne ekspresije. Koristite humor i dedramatizujte, jer je to odličan način da doprete do najosetljivijih tema. Ohrabrite ekspresivnost i osmišljavanje i primenu novih ideja.

PCM® na univerzitetima

PCM® je bio predmet proučavanja na preko 37

univerziteta širom sveta.

IMAGINER

Imaginer je introspektivna i maštovita osoba. Često razmišlja o sebi, životu i svim mogućim scenarijima i varijantama različitih događaja.

 

Reakcija klijenta u stresnim situacijama: Oni postaju pasivni, povučeni i odsečeni od ostalih; ako moraju da komuniciraju sa drugima, oni imaju tendenciju da ostave svoje rečenice nezavršene. Kada nemaju dovoljno vremena koje provode sami, svoju nervozu pokazuju tako što čekaju pasivno da se nešto desi, i često su nedostupni i ne odgovaraju na pozive/poruke.

 

Kako podržati Imaginer-a: Morate preuzeti kontrolu nad razgovorom sa klijentom Imaginer-om. Iskoristite maštu i imaginaciju klijenta, kao i njihov ukus za duboko razmišljanje o novonastalim situacijama – ostavite im dovoljno vremena da razmisle i da se reflektuju – po potrebi pozovite klijenta da se vrati u razgovor. Uvek imajte kratke, direktne konverzacije sa njima.

Lako razumevanje

Nije potrebno da ste psiholog ili psihijatar – vaše obrazovanje nema uticaja

na razumevanje i primenu samog modela.

PROMOTER

Promoter već pri prvom kontaktu odaje utisak šarmantne, dopadljive osobe. Izrazito je snalažljiv i za njega se može reći da pronalazi izlaz u svakoj situaciji.

 

Reakcija klijenta u stresnim situacijama: Oni ne mogu da podnesu osobe koje ne znaju same da funkcionišu. Kada nemaju dovoljno pozitivan feedback, preduzimaju rizike i ugrožavaju svoje zdravlje, bezbednost i biznis. Kada su u stresu, manipulišu ljudima i imaju nameru da ih sateraju u ćošak. Sa namerom stvaraju napetost između drugih ljudi i gledaju „vatromet“.

 

Kako podržati Promoter-a: Potrebno je da prepoznate njihovu potrebu za ostvarivanjem ciljeva. Takođe, prihvatite njihovu potrebu da vam pričaju o svojim uspesima – ovo nemojte definisati kao hvalisanje, jer je to samo njihova potreba. Obavezno ih stimulišite sa izazovima, i od njihovih ciljeva napravite projekte. Budite fleksibilni, ali ujedno i u kontroli same sesije sa klijentom.

O Process

Communication Modelu

Prema Process Communication modelu, svaka osoba predstavlja jedinstvenu kombinaciju šest različitih tipova ličnosti. Ova napredna koučing metodologija Vam omogućava da prepoznate dubinsku strukturu ličnosti kako biste svakom klijetu pristupili na jedinstven način.

 

PCM metodologija se koristi kao napredan koučing alat i izdvojiće Vas na rastućem tržištu koučeva. Ova metodologija će Vam omogućiti da prepoznate strukturu ličnosti i pristupite svakom klijentu na jedinstven način.

 

Značajan benefit PCM metodologije se zasniva na PCM assessment-u koji se šalje klijentima i uz pomoć koga se dobija detaljan izveštaj o dubinskoj strukturi  ličnosti koja je popunila PCM assessment.

 

Treneri i koučevi koji su sertifikovani za primenu PCM-a u imaju mogućnost da zadaju svojim klijentima PCM assessment na osnovu koga svi njihovi klijenti dobijaju individulizovani izveštaj o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti.

PCM Kouč

O treningu PCM kouč

Veština koja pravi razliku!

 

PCM Kouč je osoba koja se zahvaljujući poznavanju dubinske strukture ličnosti klijenta lakše povezuje sa njim i značajno brže dolazi do ključnih tema za razgovor. Ume da predvidi kako će se klijent ponašati, kao i da prepozna promene u tom ponašanju. Zna kako da usmeri svakog klijenta ka cilju, nezavisno od tipa ličnosti.

 

PCM Kouč je takođe osoba koja je obučena i seritifikovana za korišćenje asesmenta Process Communication Modela, koji mu pomaže da dobro upozna karakteristike, snage, razvojne šanse, motivatore i znake ulaska u stres svog klijenta.

 

Na kraju, zahvaljujući ovim uvidima, PCM kouč lakše radi sa klijentom i ima ubrzan proces identifikovanja neuspešnih obrazaca ponašanja i istinskih potreba i težnji osobe sa kojom radi.

 

Sadržaj treninga

Cilj treninga jeste da kroz tri modula i 8 dana prođete kroz vaš izveštaj o dubinskoj strukturi ličnosti, kako biste na sopstvenom primeru uvideli benefite poznavanja i primene ovog modela. Posle ćete se upoznati sa samim procesom PCM koučinga, reakcijama različitih tipova ličnosti i intervencijama koje kouč može da sprovede sa različitim tipovima ličnosti. Nakon prva dva modula, učesnici će proći kroz proces sertifikacije koju vodi PCM Master Trener ovlašćen od strane Kahler Communication Europe.

1. Modul

Tokom prva tri dana, analiziraćete sopstvenu strukturu ličosti, upoznaćete se sa osnovama PCM modela i mogućnostima njegove primene u koučingu.

 

2. Modul

Tokom sledeća tri dana, imaćete za cilj upoznavanje učesnika sa specifičnim temama i procesima koji se mogu očekivati tokom koučing seansi. Cilj je da naučite kako da rešite svaku situaciju u kojoj se nađete sa klijentima različitih ličnosti.

 

3. Modul

Nakon završena dva modula, prolazite kroz proces sertifikacije koju vodi PCM Master Trener. Proces sertifikacije se sastoji iz polaganja pisanog testa i dodatnih supervizijskih koučing sesija koje učesnici sprovode koristeći PCM model.

Ključne teme koje ćete obraditi na treningu

 

• Kako stvoriti adekvatnu atmosferu za rad sa različitim klijentima

• Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u

• PCM kao model koji pruža pouzdane i validne metode za prepoznavanje i razumevanje strukture ličnosti

• Stresne reakcije različitih tipova ličnosti i mogući načini intervencije u tom trenutku

• Kako na vreme prepoznati disfunkcionalne obrasce ponašanja kod klijenta

• Kako kod različitih klijenata podstaći posvećenost ostvarenju postavljenih ciljeva

Zašto treba da postanete

PCM Kouč?

 

Na tržištu se pojavljuje sve više koučeva, kako seritifikovanih, tako i samoedukovanih. Svakako treba da sebe diferencirate od drugih da biste mogli da dođete do svoje ciljne grupe klijenata. Kroz ovaj model, lakše ćete se povezati sa klijentom i doći do ključnih tema i problema tokom sesije. Bićete sertifikovani za primenu PCM-a u svojim sesijama, što znači da ćete moći da zadate ulazni assessment vašim klijentima, na osnovu kog ćete dobiti izveštaj o dubinskoj strukturi njihove ličnosti. Samim tim, pravićete bolju strukturu sesija, plan prilagođen individualno svakom klijentu i znaćete kako sa svakim klijentom da razgovarate i kako da reagujete u stresnim situacijama kod klijenta.

Benefiti:

 

  • PCM Kouč je prirodna nadogradnja koučing edukacije
  • Bićete među prvima u regionu koji koriste napredan koučing alat
  • Upoznaćete dubinsku strukturu svoje ličnosti i ličnosti svojih klijenata
  • Znaćete kako da motivišete različite tipove ličnosti klijenata da istraju u  ostvarivanju svojih ciljeva
  • Pronalaženje najefektnijih kanala komunikacije – konkretne reči, tonovi, gestikulacija i izrazi lica koji će zajedno dovesti do produktivnije interakcije tokom sesije
  • Znaćete tačno kako se različiti klijenti ponašaju kada su u stresu, koji su znaci ulaska u stres i kako da reagujete

 

 

 

Investiraj u svoju koučing karijeru! Prijavi se na trening PCM kouč!

 

Svi koji se budu prijavili do 22. oktobra na trening PCM Kouč ostvariće pravo na popust od 10% na cenu treninga.

 

Prvi modul treninga PCM kouč zakazan je za 17. novembar 2017. godine a održaće  se u prostorijama kompanije Atria Group.

Prijavite se putem telefona ili email-a

------------------------------------------

+381 (0)11 4123 410

office@pcm.rs

------------------------------------------

Imate pitanja?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi treninga popunite kontakt formu, a naši konsultati će Vam  odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Kontakt forma

Blog

Vesti

Atria Group je internacionalna konsultantska kompanija sa misijom da omogući svojim klijentima najbolja moguća rešenja u oblasti razvoja liderstva, profesionalnog i ličnog razvoja

Naši partneri:

E-mail:

office@pcm.rs

Website:

www.pcm.rs

Atria Group SEE d.o.o.

Bulevar Kralja Aleksandra 219, Beograd

Kahler Communication