Dragana Miletić

Dragana je HR konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti razvoja zaposlenih i stručne obuke. Tokom svoje karijere učestvovala je u kreiranju i sprovođenju brojnih razvojnih projekata, radionica i programa obuke za više od 20 kompanija. Ima preko 7 godina iskustva u oblasti ljudskih resursa tokom kojih se specijalizovala za rad na unapređenju veština verbalne i neverbalne komunikacije, unapređenju saradnje i motivacije. Dragana je kouč Erickson Coaching International-a, sertifikovan trener Persone Global i sertifikovan PCM (Process Communication Model®) trener i PCM kouč. Takođe je sertifikovana za alate za procenu SHL i Hogan. Dragana je po obrazovanju psiholog. Završila je edukaciju iz O.L.I. Integrativne psihodinamske psihoterapije, kao i bazični nivo edukacije iz Telesne psihoterapije. Takodje je sertifikovana i za primenu biofidbek i neurofidbek metoda od strane Biofidbek Asocijacije Srbije. Pored profesionalnosti u pristupu, navedena znanja olakšavaju joj i fleksibilnost u radu sa različitim grupama, jer svoj pristup prilagođava klijentu. Dragana je autor više desetina autorskih članaka u dnevnom listu ’Danas’ na temu koučinga i mogućih načina za podsticanje razvoja individua i organizacija. Kroz par meseci, Dragana će postati jedini PCM Master Trener u regionu, što će joj dati ekskluzivno pravo da sertifikuje druge koučeve i trenere.
Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.