Ko je Dr Taibi Kahler?

Dr Taibi Kahler je klinički psiholog, psihoterapeut, transakcioni analitičar, savetnik, pisac. Rođen je 1943. godine. Završio je kliničku psihologiju u Americi. Na početku svoje karijere radio je kao profesor na Purdue univerzitetu, da bi kasnije, dugi niz godina, podučavao terapeute u oblasti adaptivne komunikacije.

Kao jedan od najvećih eksperata u oblasti transakcione analize, psihoterapijskog pravca, u periodu od 1975. do 1976. godine, postavljen je na mesto direktora na Institutu za transakcionu analizu u južnoj Kaliforniji. Za otkriće profila ličnosti opisanih u PCM-u 1977. godine dobija jedno od najvećih priznanja za doprinos u Transakcionoj analizi, nagradu Erik Bern, Internacionalne asocijacije za transakcionu analizu

Njegov rad je do danas bio tema brojnih naučnih članaka, knjiga, konferencijskih prezentacija i akademskih istraživanja. PCM je bio predmet nastave i istraživanja na 35 svetskih univerziteta, a na osnovu ove metodologije urađeno je 15 doktorskih disertacija.

Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.