Atria Group - Bulevar kralja Aleksandra 219/II, Beograd, Srbija
011/4123-410 office@pcm.rs

Otkrijte PCM

model superiorne poslovne komunikacije zasnovan na dubinskoj strukturi ličnosti

Datum treninga: Od 8. do 9. novembra 2019. u Beogradu

Pošaljite upit za više informacija
Šta je ono što uvek stoji iza značajne konkurentske prednosti i tržišnog uspeha?Revolucionarna inovacija? Troškovna efikasnost i ekonomija obima? Izazovan PR? Akvizicija najboljih dostupnih kadrova? Sigurno. Ali ne uvek. Razumevanje, spoznaja, svest o sebi i drugima. To je ono što je uvek i sigurno prisutno u svakom održivom uspehu.
Da bismo bili sposobni da razumemo šta je potrebno za uspešnu realizaciju bilo koje ideje i cilja, važno je da znamo kako da komuniciramo. Kako da postavimo pravo pitanje. Još važnije, kome da postavimo to pitanje. Sebi? Ili drugima? Da budemo spremni i hrabri da damo pravi odgovor. Da uočimo razlike. Da ih prihvatimo. Razumemo. Da se menjamo. Da rastemo i da se povučemo kada spoznamo da je trenutak za to.

Mnoge komunikacione metodologije nas uče (manje ili više uspešno) kako da komuniciramo sa različitim sagovornicima. Kako da efikasno prodajemo. Kako da lobiramo. Kako da formulišemo poruku i odaberemo kanale komunikacije.

Ali samo jedna metodologija nas uči o tome ko zaista komunicira.

PCM (Process Communication Model) je model koji otkriva dubinsku strukturu ličnosti. Našu, na prvom mestu. Koje su to naše komunikacione potrebe. Gde je njihov koren. Kako ih uspešno razumeti i zadovoljiti. U kakvom su odnosu one sa okolinom u kojoj radimo i živimo. Kako da minimiziramo efekte sopstvenih negativnih reakcija u situacijama kada te potrebe nisu zadovoljene.

Verovatno sada mislite: Pa, dobro. Naučiću mnogo toga o sebi, ali kako mi to pomaže da bolje komuniciram sa drugima. Kako da budem korak ispred sagovornika? Kako da postignem ono što želim kroz saradnju sa toliko mnogo različitih ljudi. PCM vam omogućava da suštinski razumete mehanizam koji stoji iza postupaka različitih ljudi u poslovnom (ili bilo kom) okruženju. Jednom kada shvatite kako je došlo do neke važe (pozitivne ili negativne) reakcije, bićete u stanju da razumete iste sa kojima se susrećete u poslovnoj komunikaciji. Bićete spremni da zaista upoznate ljude sa kojima radite i, još važnije da im se konačno predstavite.

O treningu

Ovaj trening daće vam odgovor na pitanja kako i zašto ljudi komuniciraju. Šta osećaju i žele. Šta ih pokreće. Kroz upoznavanje sa dubinskom strukturom ličnosti svojih sagovornika, naučićete kako da utičete na ljude na osnovu načina na koji govore i reči koje ponavljaju. Bićete u prilici da predvidite stres kod sagovornika i sprečite eskalaciju konflikata.

Zašto je ovaj trening pravi zbor za vas?

6 tipova ličnosti
Upoznaćete se sa 6 tipova u ličnosti koji čine dubinsku strukturu svakog čoveka
Komunikacija
Značajno ćete unaprediti svoju komunikaciju sa različitim tipovima sagovornika
Psihološke potrebe
Naučićete kako da se obratite različitim tipovima ljudi tako da njihove specifične psihološke potrebe bude zadovoljene
Rukovođenje
Naučićete kako da svoj stil rukovođenja i komunikacije prilagodite svakom članu tima
Konflikti
Naučićete kako da prepoznate i predupredite konflikte još u ranoj fazi njihovog nastanka
Assessment
Ulazni assessment omogućiće vam da prepoznate svoje najdublje potrebe i iskoristite svoj potencijal na najbolji način

Kako izgleda struktura treninga?

Program treninga sastoji se iz dve faze:

Neophodno je da svaki učesnik pre treninga popuni PCM assessment, tj. online upitnik zasnovan na osnovnim karakteristikama 6 različitih tipova u ličnosti. Nakon popunjavanja upitnika, učesnici dobijaju veoma detaljne i iscrpne informacije o dubinskoj strukturi svoje ličnosti. Izveštaj će vam omogućiti da bolje razumete sebe i svoje potrebe

Izveštaj obuhvata sledeće:

 • Jedinstvenu strukturu ličnosti
 • Snage ličnosti
 • Percepciju sveta i sposobnost gledanja iz „drugog ugla” (razumećete svoje potrebe i potrebe svojih sagovornika)
 • Vaše preferencije u interakciji sa drugima
 • Vaše psihološke potrebe – motivatore za lični i profesionalni uspeh
 • Jedinstvene obrasce stresa, koji mogu sabotirati lični i profesionalni uspeh
 • Jedinstveni akcioni plan koji će vam pomoći da sprečite eskalaciju stresnih situacija
 • Preferirani stil rukovođenja
Kroz pažljivo osmišljeni teorijski deo i niz praktičnih interaktivnih vežbi, bićete u prilici da ponuđene modele i alate primenite u radu sa različitim tipovima u ličnosti (kolegama iz grupe).

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • PCM model
 • Različiti načini na koje doživljavamo svet
 • Osnovne karaktersike 6 tipova u ličnosti po PCM metodologiji (Thinker, Harmoniser, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
 • Kako prepoznati strukturu ličnosti sagovornika?
 • Kako komuniciraju različiti tipovi u ličnosti? Koje konkretne reči koriste?
 • Neverbalna komunikacija kod različitih tipova ličnosti
 • Kako ostvariti otvorenu komunikaciju sa različitim sagovornicima
 • Kako kroz razgovor prepoznati potrebe različitih sagovornika i izgraditi poverenje
 • Kako prepoznati i prevazići različita defanzivna ponašanja kod različitih tipova sagovornika
 • Preporuke za razvoj i akcioni plan za unapređenje komunikacije

Otkrijte PCM model

Promenite zauvek način na koji komunicirate sa svojim kolegama, porodicom, prijateljima!

Otkrijte PCM model od 8. do 9. novembra 2019. u Beogradu

Pošaljite upit za više informacija!
011/4123-410 +381 60 029 00 28 office@pcm.rs