Šta je asertivnost?

Koliko puta vam se desilo da vam je nečije ponašanje u određenim situacijama zasmetalo, ali iz nekog razloga niste želeli da iskažete svoje nezadovoljstvo istim?

Previsoka očekivanja, neadekvatan komunikacioni stil, neispunjenje potreba, samo su neki od izazova sa kojima se ljudi svakodnevno susreću u poslovnom okruženju. Neasertivno ponašanje često je uzrok konflikata među zaposlenima i dugoročno može biti kobno po kompaniju i željene rezultate.

Pod neasertivnim ponašanjem podrazumeva se svaka situacija u kojoj osoba burno ili agresivno reaguje jer smatra da njeni interesi ugroženi, ili sa druge strane, pokoravanje tuđim zahtevima i željama uz zanemarivanje sopstvenih potreba.

PCM - Konflikti - Asertivnost

Prema definiciji,  asertivnost predstavlja izražavanje misli, osećanja i uverenja na direktan, iskren (pošten) i socijalno adekvatan način uz uvažavanje drugih.

Asertivna osoba u životu se vodi stavom „Ja sam OK. Ti si OK.“

To znači da će ona poštovati stavove, mišljenje i potrebe drugog, čak i kada se ne slaže sa njima. Asertivna osoba ne želi da pokaže svoju dominantnost, već teži da uspostavi kvalitetne odnose sa svojim sagovornicima uprkos međusobnim razlikama.

 

Kako da primenite asertivnost u vašoj kompaniji?

Razumevanje svojih i poštovanje tuđih potreba predstavlja ključ poslovnog uspeha. Nije dovoljno samo da znamo šta je ono što želimo da ostvarimo na karijernom planu, već i da na adekvatan način svoje ciljeve iskomuniciramo saradnicima, kolegama i nadređenima.

Takođe, važno je budemo otvoreni da saslušamo želje i prepoznamo potrebe drugih i da ukoliko je to moguće, podržimo svoje kolege na njihovom razvojnom putu. Ukoliko se ovi principi poštuju, uspeh neće izostati.

PCM - Asertivnost

O treningu PCM i Asertivnost

Program treninga PCM i Asertivnost kreiran je sa ciljem da učesnike upozna sa pojmom dubinske strukture ličnosti. Prema PCM modelu, svaka osoba predstavlja jedinstvenu kombinaciju 6 različitih tipova u ličnosti (Thinker, Harmoniser, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel) koji imaju različite potrebe, stavove, motivatore. Tih 6 tipova ličnosti čine takozvanu zgradu ličnosti koja je karakteristična za svakog čoveka.

Poznavanje vaše dubinske strukture ličnosti daće vam jasan odgovor na pitanja kao što su:

 • Šta me motiviše, a šta uvodi u stres?
 • Koji su prvi znaci stresa i kako mogu da sprečim njegovu eskalaciju?
 • Kako da znam kako da komunciram sa različitim ljudima?
 • Kako da motivišem različite članove svog tima?
 • Kako da sa svojim sagovornicima nađem zajednički jezik?
 • Kako da iskomuniciram ono što želim, a da me drugi ne shvate pogrešno?

Koji je cilj treninga?

Sa jedne strane, učesnici treninga imaće priliku da rade na svom ličnom razvoju. Na unapređenju sposobnosti prevazilaženja izazovnih situacija, naučiće kako da iskomuniciraju sopstvene potrebe i asertivno komuniciraju sa različitim tipovima u ličnosti.

Takođe, fokus treninga će biti i na ostvarivanju asertivne komunikacije sa drugima. Imaće priliku da se upoznaju sa specifičnostima svih 6 tipova ličnosti. Saznaće šta je ono što ih motiviše, kako se ponašaju u različitim stresnim situacijama, kao i šta je to što im može biti prepreka u izgradnji kvalitetnih odnosa.

Stičući istovremeno uvid u svoje i sagovornikove potrebe i načine na koje pokušavaju da te potrebe zadovolje, učesnici su u mogućnosti da identifikuju  potencijalne probleme u komunikaciji. U skladu sa tim, učesnici treninga dalje rade na usvajanju praktičnih alata za njihovo konstruktivno rešavanje i unapređenje svoje asertivnosti u odnosima sa različitim ljudima iz svog okruženja, a sve u cilju izgradnje kvalitetnijih odnosa.

Kako izgleda struktura treninga?

Program treninga sastoji se iz dve faze:

Neophodno je da svaki učesnik pre treninga popuni PCM assessment, tj. online upitnik zasnovan na osnovnim karakteristikama 6 različitih tipova u ličnosti. Nakon popunjavanja upitnika, učesnici dobijaju veoma detaljne i iscrpne informacije o dubinskoj strukturi svoje ličnosti. Izveštaj će vam omogućiti da bolje razumete sebe i svoje potrebe

Kroz pažljivo osmišljeni teorijski deo i niz interaktivnih radionica, učesnici usvajaju model asertivnog ponašanja primenjen u radu sa različitim tipovima ličnosti i usklađen sa potrebama svakog od tipova ličnosti.

Teme koje se obrađuju na treningu:
 • Ja sam OK – Ti si OK model
 • Osnovne karakteristike asertivnog ponašanja
 • Kada i zašto nismo asertivni?
 • Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti (Thinker, Harmoniser, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
 • Osnovne potrebe svakog od tipova ličnosti
 • Način komunikacije svakog od tipova ličnosti
 • Šta različite tipove ličnosti uvodi u stres?
 • Šta su driveri i kako da ih prepoznamo u stresnim situacijama?
 • Kako razliliti tipovi ličnosti komuniciraju kada su pod stresom?
 • Kako možemo asertivno iskazati svoje potrebe u odnosima sa različitim tipovima ličnosti?
 • Povezanost psiholoških potreba i asertivnosti
 • Tehnike za asertivno odgovaranje u izazovnim situacijama sa razliličitim tipovima ličnosti

PCM i Asertivnost

Cena treninga: 390€

Naredni trening je 12. i 13. juna 2024.

Cena obuhvata: 2 trening dana, materijal za učenje i vežbu, angažovanje trenera i podršku nakon treninga, kao i internacionalno priznat sertifikat.

Za više informacija pišite nam ili nas pozovite:

📧 vanja.pauljicic@atriagroup.org
📞 +381600290136

PCM i Asertivnost

PCM® treninge izvode treneri sa međunarodnim Kahler Institute Europe sertifikatom.

VAŽNO NAM JE da svi koji žele da rade na sebi DOBIJU PRILIKU, zato imamo više povoljnosti za plaćanje:

PCM i Asertivnost

PLAĆAJTE
NA RATE

Plati u 2 jednake mesečne rate do početka treninga.

PCM i Asertivnost

ADMINISTRATIVNA ZABRANA

Plati trening na 5 jednakih mesečnih rata, putem administrativne zabrane iz preduzeća

PCM i Asertivnost

RANE
PRIJAVE

Na rane prijave odobravamo dodatni popust.

PCM i Asertivnost

POMOĆ
PRIJATELJA

Za prijave dve ili više osoba iz iste kompanije, odobravamo dodatni popust.

Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.