Istraživanja su pokazala da gotovo 85% konflikata u organizaciji nastane zbog nesporazuma u poslovnoj komunikaciji. 

Nije važno samo šta kažemo, već i na koji način nešto kažemo, da bi komunikacija zaposlenih u organizaciji bila skladna. Neretko se dešava da jedna ista poruka (izgovorena rečenica) može biti potpuno drugačije protumačena od strane različitih ljudi. Tada nastaju nesporazumi, stresne i konfliktne situacije. Šta možete da uradite kako biste ih sprečili?

Šta je poslovna komunikacija?

Poslovna komunikacija podrazumeva razmenu informacija sa kolegama iz firme, unutar ili van preduzeća. Ukoliko se vodi kako treba, komunikacija zaposlenih će povoljno uticati na međuljudske odnose kolega, na sam ugled firme, što že se odraziti na celokupan zajednički posao.

Kako poboljšati komunikaciju zaposlenih?

Da bi poslovna komunikacija u organizaciji tekla kako treba potrebno je obratiti pažnju na određene stvari, pošto na ovakvu komunikaciju zaposlenih mnoštvo faktora ima uticaja. Neki među njima su:
– nedostatak komunikacije;
– postojeće nedoumice;
– nerazumevanje zadataka,
– smetnje u komunikaciji.

Detaljnije o
PCM Komunikaciji

Zašto neki članovi tima funksionišu kao sat, dok drugi nikako ne mogu da pronađu zajednički jezik? Kako da predupredite stresne situacije i sprečite eskalaciju konflikta? Kako da svoj stil komunikacije ili upravljanja prilagodite različitim tipovima sagovornika? O svim ovim temema govorićemo na treningu PCM Komunikacija.

PCM-Tipovi u licnosti

Učešćem u treningu polaznici dobijaju:

● Uvid sopstvenu strukturu ličnosti i preferirani način komunikacije

● Razumevanje razlika u preferiranim kanalima komunikacije kod različitih sagovornika

● Razumevanje načina komunikacije osoba sa kojima imaju otežanu komunikaciju

● Iskustvenu strategiju za unapređenje komunikacije sa različitim sagovornicim

 

Dodatni benefit za vas kao kompaniju, je taj što trening može biti u potpunosti personalizovan, organizujemo ga u malim grupama, a radne grupe organizujete vi! Naime, na treningu se mogu naći osobe koje zaista imaju poteškoće u komunikaciji. Radićemo na tom konkretnom primeru i cilju rešavanja izazova, kako bi vaša poslovna komunikacija sa drugima iz firme bila skladna.

 

Detaljnije o

PCM Metodologiji

Ovaj trening daće vam odgovor na pitanja kako i zašto ljudi komuniciraju, šta osećaju i žele, šta ih pokreće. Kroz upoznavanje sa dubinskom strukturom ličnosti svojih sagovornika, naučićete kako da utičete na ljude na osnovu načina na koji govore i reči koje ponavljaju. Bićete u prilici da predvidite stres kod sagovornika i sprečite eskalaciju konflikata.

PCM model koji je u osnovi ovog treninga se koristi u svetu već trideset godina, iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primenu u prodaji, poslovanju, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu, i ličnim odnosima.


Koje su tačno kompanije koristile PCM?

 

Kompanije-PCM-Fortune 500

Zašto da dođete na ovaj trening?

6 tipova ličnosti
Upoznaćete se sa 6 tipova u ličnosti koji čine dubinsku strukturu svakog čoveka
Komunikacija
Značajno ćete unaprediti svoju komunikaciju sa različitim tipovima sagovornika
Psihološke potrebe
Naučićete kako da se obratite različitim tipovima ljudi tako da njihove specifične psihološke potrebe bude zadovoljene
Rukovođenje
Naučićete kako da svoj stil rukovođenja i komunikacije prilagodite svakom članu tima
Konflikti
Naučićete kako da prepoznate i predupredite konflikte još u ranoj fazi njihovog nastanka
Assessment
Ulazni assessment omogućiće vam da prepoznate svoje najdublje potrebe i iskoristite svoj potencijal na najbolji način
Kako izgleda struktura treninga?

Program treninga sastoji se iz dve faze:     

Neophodno je da svaki učesnik pre treninga popuni PCM assessment, tj. online upitnik zasnovan na osnovnim karakteristikama 6 različitih tipova u ličnosti. Nakon popunjavanja upitnika, učesnici dobijaju veoma detaljne i iscrpne informacije o dubinskoj strukturi svoje ličnosti. Izveštaj će vam omogućiti da bolje razumete sebe i svoje potrebe.

Izveštaj obuhvata sledeće:
 • Jedinstvenu strukturu ličnosti
 • Snage ličnosti
 • Percepciju sveta i sposobnost gledanja iz „drugog ugla” (razumećete svoje potrebe i potrebe svojih sagovornika)
 • Vaše preferencije u interakciji sa drugima
 • Vaše psihološke potrebe – motivatore za lični i profesionalni uspeh
 • Jedinstvene obrasce stresa, koji mogu sabotirati lični i profesionalni uspeh
 • Jedinstveni akcioni plan koji će vam pomoći da sprečite eskalaciju stresnih situacija
 • Preferirani stil rukovođenja

Kroz pažljivo osmišljeni teorijski deo i niz praktičnih interaktivnih vežbi, bićete u prilici da ponuđene modele i alate primenite u radu sa različitim tipovima u ličnosti (kolegama iz grupe).

Teme koje se obrađuju na treningu:
 • PCM model
 • Različiti načini na koje doživljavamo svet
 • Osnovne karaktersike 6 tipova u ličnosti po PCM metodologiji (Thinker, Harmoniser, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
 • Kako prepoznati strukturu ličnosti sagovornika?
 • Kako komuniciraju različiti tipovi u ličnosti? Koje konkretne reči koriste?
 • Neverbalna komunikacija kod različitih tipova ličnosti
 • Kako ostvariti otvorenu komunikaciju sa različitim sagovornicima
 • Kako kroz razgovor prepoznati potrebe različitih sagovornika i izgraditi poverenje
 • Kako prepoznati i prevazići različita defanzivna ponašanja kod različitih tipova sagovornika
 • Preporuke za razvoj i akcioni plan za unapređenje komunikacije

U današnjem svetu, veštine komunikacije su od ključne važnosti za uspeh u bilo kojoj sferi života. Bez obzira da li ste na poslu, u porodici ili u društvenim situacijama, sposobnost da efikasno komunicirate sa različitim tipovima ličnosti može biti presudna. U ovom blogu istražićemo neke od ključnih aspekata komunikacije, koristeći Model procesne komunikacije (PCM) kao osnovu, i pružiti praktične savete kako biste poboljšali svoje veštine komunikacije.

Umeće sveobuhvatne komunikacije: Praktični saveti za uspešan dijalog

Komunikacija nije samo rečenica koju izgovorite ili poruka koju šaljete. Ona je kompleksan proces koji uključuje slanje i primanje informacija, interpretaciju signala i stvaranje zajedničkog razumevanja. Evo nekoliko saveta kako da postignete uspešan dijalog:

 1. Povezivanje s različitim tipovima ličnosti

Svaka osoba ima svoj jedinstveni način razmišljanja, osećanja i reagovanja. Razumevanje različitih tipova ličnosti prema PCM-u može vam pomoći da prilagodite svoj pristup tokom komunikacije. Na primer, za osobe koje su sklonije logičkom razmišljanju, koristite jasne argumente i činjenice, dok će emotivnijim osobama biti važnije da se pokažete empatični i saosećajni.

 1. Komunikacija sa ženama i muškarcima

Iako se stereotipi često nameću, važno je razumeti da svaka osoba, bez obzira na pol, ima svoje individualne potrebe i preferencije u komunikaciji. Generalizacije o tome kako „treba“ razgovarati sa ženama ili muškarcima mogu dovesti do nerazumevanja i konflikata. Umesto toga, fokusirajte se na prilagođavanje vaše komunikacije specifičnim osobinama osobe s kojom razgovarate.

 1. Primeri iz prakse kao profesionalac

Ništa ne može zameniti praksu. Učenje putem primera iz stvarnog života može vam pomoći da primenite svoje veštine komunikacije na konkretnim situacijama. Razmislite o situacijama u kojima ste uspešno komunicirali sa kolegama, prijateljima ili članovima porodice, i analizirajte šta je doprinelo uspehu tog dijaloga.

 1. Tajne efikasne komunikacije na poslu

Poslovna komunikacija može biti posebno izazovna, jer uključuje različite hijerarhijske nivoe, različite ciljeve i prioritete. Ključno je uspostaviti jasne kanale komunikacije, biti otvoren za povratne informacije i prilagođavati svoj stil komunikacije u skladu sa zahtevima posla i osobinama saradnika.

U zaključku, komunikacija je veština koja se može naučiti i usavršiti. Korišćenjem Modela procesne komunikacije kao osnove, možete razviti svoju sposobnost da uspešno komunicirate sa bilo kim, bilo gde i u bilo kojoj situaciji. Praktikovanjem razumevanja različitih tipova ličnosti, prilagođavanjem vašeg stila komunikacije i učenjem iz primera iz prakse, možete postati majstor komunikacije koji će ostaviti pozitivan utisak i ostvariti uspeh u svim sferama života.

 

Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.