PCM u Onboarding procesu: Izgradnja harmoničnih timova od prvog dana
30/01/2024
  • atmadmin
  • Blog
  • Коментари су искључени на PCM u Onboarding procesu: Izgradnja harmoničnih timova od prvog dana

Onboarding proces ne predstavlja samo formalni korak u zapošljavanju, već ključnu tačku u oblikovanju radnog okruženja i međuljudskih odnosa unutar tima. On je presudan trenutak u životu svakog zaposlenog, a pravilno vođenje onboarding procesa može imati dugoročan uticaj na produktivnost zaposlenih, angažovanost i njihovo zadovoljstvo poslom.

Ovaj tekst istražuje zašto je Process Communication Model (PCM) neophodan u Onboarding procesu. Naglašava važnost prihvatanja novog zaposlenog od strane tima i istražuje na koji način već postojeći tim treba da prihvati novajliju, da bi doprineli zajedničkom uspehu.

Onboarding proces je efikasniji uz PCM. Evo i kako…

1. Razumevanje različitih tipova ličnosti

PCM nam pruža duboko razumevanje različitih načina komunikacija ka različitim tipovima ličnosti. Ovde govorimo o tipovima u ličnosti. Iako smo svi sve, svako od nas ima bazni tip ličnosti sa kojim se rodio.

Ukoliko imamo znanje da prepoznamo bazni tip ličnosti, znaćemo i kako da budemo dovoljno fleksibilni da prilagodimo komunikaciju tom tipu ličnosti. Vrlo bitan segment onboarding procesa. Ovaj uvid pomaže novim zaposlenima da se brže integrišu, dok postojećima omogućava prilagođavanje i otvorenost ka novim kolegama.

2. Smanjenje nesporazuma i konflikata

U loše intergisanim timovima, lideri, često, provode više vremena rešavajući konflikte i neka bazična nezadovoljstva, ono što, neretko, u kompanijama nazivamo “dečijim bolestima”. Međutim, iako na prvi pogled ovaj naziv ne deluje ozbiljno, ovo je itekako ozbiljna stvar, jer ne samo da može da preraste u nešto veće, već troši mnogo resursa i energije na postizanje harmoničnijeg odnosa u kojima ljudi žele da rade. Što negativno utiče na onboarding proces.

Identifikacija i prevazilaženje potencijalnih tačaka nesporazuma pomaže u izgradnji harmoničnog radnog okruženja. PCM donosi alate za uspešno prevazilaženje konflikata i jača timsku koheziju.

3. Individualni pristup učenju i razvoju

PCM omogućava personalizovani pristup obuci novih zaposlenih. Ne uče svi na isti način. Često se dešava da kompanije imaju svoj način obuke zaposlenih i ne odustaju od toga, bilo da je obuka proceduralno-tehničkog tipa, bilo da je neka gde je neophodnija krativnost. Nedovoljna fleksibilnost kompanije i trenera može dovesti do nedovoljno dobrog prenošenja znanja, te razumevanja zaposlenog.

Odgovornost nije na zaposlenom da razume, već na nome ko prenosi znanje, da isto prenese na način na koji je zaposlenom potrebno. Ovakav onboarding pristup osnažuje svakog pojedinca, čineći proces učenja efikasnijim i prilagođenim specifičnim potrebama.

Važnost prihvatanja novog zaposlenog

  1. Stvaranje pozitivne radne atmosfere: Prihvatanje novog zaposlenog od strane tima stvara pozitivnu radnu atmosferu. To ne samo da utiče na njihovo samopouzdanje već i doprinosi opštem zadovoljstvu i angažovanju u timu. Važnija stvar jeste razumevanje zaposlenog i njegove strukture ličnosti, kao i njegovih psiholoških potreba. To znači manje stresa, bolje nošenje sa istim i manje konflikata.
  2. Ojačavanje timskih veza: Tim koji aktivno prihvata nove članove gradi snažne međuljudske veze. Ovo jača timsku povezanost i olakšava efikasan rad na zajedničkim ciljevima koje treba ostvarivati.

Što se brže i bolje ovakva integracija desi, te što se brže član tima oseti prihvaćenim i delom tima, to je efikasnost i produktivnost zaposlenog veća.

Onboarding proces bi trebalo tako da izgleda u kompanija koje cene svoje zaposlene.

  1. Podsticanje inkluzivne kulture: Postizanje inkluzivne radne kulture od suštinskog je značaja za organizaciju. Kroz prihvatanje novih zaposlenih, tim šalje snažnu poruku o važnosti inkluzije, koja je bitna za kulturu svake organizacije.

Kada govorimo o timu, iako je prihvatanje od ključne važnosti, normalno je da pojedinci sa nekim ljudima sarađuju bolje, a sa drugima ne. To je stanje pre PCM-a. Nakon PCM-a razumeju zašto im je teže a rade sa nekim ljudima, a sa drugima lakše i razumeju akcione korake kako da prihvate sve ljude, takoreći, razvijamo internu fleksibilnost.

Integracija postojećih zaposlenih u proces

1.  Organizacija timskih aktivnosti i radionice

Aktivnosti i radionice koje uključuju postojeće i nove zaposlene podstiče međusobno razumevanje i jača timsku koheziju. Kada govorimo o onboarding procesu, novom zaposlenom i PCM-u, proces bi trebalo da izgleda ovako.

  • Prvog radnog dana novi zaposleni dobija u online formi da uradi PCM upitnik
  • nakon što PCM izveštaj stigne, novi zaposleni prolazi debrief sesiju sa sertifikovanim trenerom, 1 na 1.
  • uz pristanak novog zaposlenog, PCM izveštaj može, usmeno, biti podeljen sa članovima tima, tako da oni razumeju osobu i njenu strukturu ličnosti
  • zajedničke aktivnosti integracija inkluzije

Sertifkovani trener može biti bilo ko unutar kompanije Lideri, Menadžeri, HR itd.

2. Mentorstvo i Partnerstvo

Postavljanje mentorskih odnosa između postojećih i novih zaposlenih stvara podršku i olakšava prelazak u novu radnu sredinu. Dobra praksa jeste da novozaposleni dobije svog mentora i nekoga ko će biti u mogućnosti da obezbedi dovoljno informacija i omogući novom zaposlenom da koristi Process Communication Model.

Ovaj model omogućava deljenje iskustava i bržu integraciju. Jedino važno jeste da mentor bude sertifikovani PCM trener.

Dobra praksa jeste da novozaposleni dobije svog “buddy” sa kojim će vežbati PCM.

3. Otvorena komunikacija i razmena ideja

Treba da postoji između svih članova tima. To stvara okruženje u kojem se ideje slobodno razmenjuju, a komunikacija teče slobodnije. Kada PCM postane deo Onboarding procesa psihološka sigiurnost svakog zaposlenog postaje veća i jača.

Otvorena komunikacija kroz PCM daje mogućnost za prenos informacija na pravi način, zadržavajući – Ja sam ok, ti si ok – životnu poziciju. To dovodi do inovacija i povećava produktivnost.

Integracija Process Communication Modela u onboarding proces ne samo da unapređuje efikasnost učenja i prilagođavanje novih zaposlenih, već i gradi temelje za uspešan i jedinstven timski duh. Važnost prihvatanja novog člana od strane tima i reciprociteta, kao i inkluzivno uključivanje postojećih zaposlenih, stvara radno okruženje koje se odražava na dugoročni uspeh organizacije.
Zato je važno iskusiti PCM i doneti odluku koja je nabolja za vas i ceo onboarding proces.