Šta je 

Personal Profile Inventory?

PCM asesment će vam pružiti veliki broj korisnih informacija. Dobićete detaljnu analizu vaše dubinske strukture ličnosti, što će vam omogućiti da razumete sebe i svoje potrebe, šta je ono što vas uvodi u stres, zašto sa nekim ljudima ulazite u konflikte, dok su vam drugi ljudi simpatični i sa njima lako nalazite zajednički jezik.

Međutim, PCM nije još jedna tipologija ličnosti koja vam objašnjava sve ono što već znate, šta ste i ko ste vi. Ova metodologija te informacije pretvara u moćan alat za lični i profesionalni razvoj. Individualizovani izveštaj  ne samo da identifikuje moguće neuspešne obrasce ponašanja, već i razloge zbog kojih se oni dešavaju i daje predloge kako da neuspešne obrasce pretvorite u uspešne.

 

Šta sve sadrži 

Personal Profile Inventory?

 

 

» Vašu jedinstvenu strukturu ličnosti

» Vaše karakterne snage

» Vaše perceptivne okvire i sposobnost da promenite svoj ugao posmatranja

» Delove ličnosti koje koristite da biste usmeravali druge, brinuli o drugima, logički razmišljali
ili se zabavljali

» Vaše preferirane vrste interakcije

» Vaše psihološke potrebe – motivatore za lični i profesionalni uspeh

» Vaše jedinstvene obrasce stresa koji mogu da sabotiraju vaš lični i profesionalni uspeh

» Vaš lični akcioni plan za zdrav, srećan i kvalitetan život

 

Kako dobijam svoj

Personal Profile Inventory?

Individualizovani izveštaj koji se dobija nakon popunjavanja on-line upitnika daje iscrpne i precizne informacije o profilu ličnosti osobe. Lični profil identifikuje osnovu vaše ličnosti preko jednog od opisanih šest tipova ličnosti.

Dobijeni profil takođe pruža uvid u to koliko su ostali tipovi ličnosti zastupljeni u vašoj zgradi ličnosti. Takođe, možete videti na koji način vam vaše snage mogu pomoći u komunikaciji sa određenim tipovima ljudi i na koji način te iste “snage” mogu postati slabosti u komunikaciji sa drugim tipovima.

Cena PCM profila je 250€. U cenu je uključen profil na 30 strana i 1h debrief sesije sa sertifikovanim trenerom.

Prijavite se

Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.