Process Communication Model ima širok spektar oblasti primene.

Ovu metodologiju možete primeniti kako biste bolje upoznali sebe i svoje potrebe, u poslu kako biste bolje upravljali svojim timom, postali prodavac koji uvek dobija „DA!“smanjili konflikte i zauvek se oslobodili stresa.

Neke od oblasti u kojima primena PCM-a daje izuzetne rezultate su:

Menadžment

Ljudima ne možemo upravljavati ukoliko ih pre toga zaista ne upoznamo. Primenom PCM-a i upoznavanjem strukture ličnosti svojih saradnika, menadžeri imaju mogućnost da prilagode sopstveni način upravljanja svakom zaposlenom. Pored upoznavanja sa različitim tipovima ličnosti, PCM menadžerima nudi jasne smernice o tome koji su poželjni načini upravljanja, adekvatni načini organizacije aktivnosti, kao i preferirana radna okruženja za različite tipove ličnosti. Zahvaljujući ovim i brojnim drugim informacijama, pomoću PCM-a menadžeri uspevaju da na lakši i efikasniji način upravljaju i organizuju sve potrebne korake za ostvarenje ciljeva.

Liderstvo

Svaki uspešan lider ima jasnu viziju toga ka čemu teži, kao i sposobnost da pokrene ljude oko sebe da ga na tom putu slede. Uspeh lidera neretko je direktno povezan sa poznavanjem kako sopstvenih potreba, tako i potreba ljudi koji ga okružuju. Upravo iz tog razloga, PCM je metodologija koja ima izuzetno široku primenu u oblasti liderstva. Lider je osoba koja stvara druge lidere. Koristeći PCM, lider otkriva šta je to što njega lično pokreće, kao i šta je ono što pokreće ljude koji ga okružuju. Zahvaljujući ovim saznanjima, lider uspeva da se okruži ne samo ljudima koje će uspešno obavljati planirane aktivnosti, već koji će biti i adekvatno inspirisani i koji će zadacima pristupati sa iskrenim entuzijazmom.

Veštine prodaje

PCM pruža izuzetno jednostavne i korisne alate koji osobama koje se bave prodajom omogućavaju da razumeju različite tipove ličnosti klijenata i njihove psihološke potrebe, te i da im na osnovu toga pristupe na najefektivniji način. Ono što je najvažnije, izučavanjem PCM-a osobe koje se bave prodajom mogu da nauče kako da se nose sa odbijanjima i kako da uprkos tome učine interakciju produktivnom. Prodavci koji praktikuju PCM sa svojim klijentima uspostavljaju snažnije, stabilnije odnose i klijenti su im lojalniji.

Izgradnja timova

Opšte je poznato da je dobar timski rad ključ uspeha. PCM pomaže identifikovanju dinamike unutar tima i razumevanju mogućih uzroka nesporazuma u komunikaciji. Uz PCM, postaje jasno šta je ono što koči tim u ostvarenju ciljeva, kao i na koji način je moguće u potpunosti osloboditi kreativnost tima i njegove potencijale. Članovi tima i menadžeri kroz PCM uče kako da poštuju međusobne razlike, snage i potencijale. Saradnja se dodatno ojačava kroz podsticanje svakog člana da veruje u svoje potencijale, ali i da uspostavlja otvorenu komunikaciju sa kolegama i prihvati međusobne razlike.

Upravljanje stresom

S obzirom da je u današnjim okolnostima stres sve prisutniji, poznavanje načina prevazilaženja istog predstavlja veštinu koja je gotovo neophodna u poslovnom okruženju. PCM vam omogućava da razumete koje situacije su za vas potencijalno stresne, kao i kako da se sa stresom izborite ukoliko do njega ipak dođe. Pored toga, PCM pomaže u razumevanju ponašanja različitih tipova ličnosti pod stresom i daje smernice i alate za prevenciju i rešavane konflikata.

Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.