Znate li da zaposleni ne napuštaju kompanije, već svoje menadžere?

Na poslu ljudi provode više od jedne trećine svog radnog dana. Iz tog razloga, veoma je važno kakvo je radno okruženje, kao i zaposleni koji ga čine. Toksična radna atmosfera neće prijati nikome, a može veoma uticati kako na kompaniju, tako i na poslovne rezultate svakog pojedinca.

Istraživanja su pokazala da će ljudi izabrati da rade i za manju platu, ukoliko imaju dobrog lidera i mentora koji će ih podržati na razvojnom putu. Ranije su kompanije birale zaposlene. Danas se može reći da zaposleni biraju kompanije, ali i lidere sa kojima žele da rade. 

 

Kako izgleda  Lider koga će zaposleni želeti da slede? 

 

Menadžer-Lider-Zaposleni Zaposleni žele priliku za razvoj i napredak. Žele da osećaju da je njihov rad vrednovan i cenjen. Žele da uče od drugih, ali neretko i da uče druge.

Žele da kući odlaze motivisani, da radni sati što brže i kvalitetnije prolaze. Žele da se oslobode konflikata i stresa. Žele da kući nose pozitivnu energiju, a ne teskobu i posao.

Menadžer koji je spreman da im sve prethodno obezbedi je lider koga će želeti da slede! 

 

 

 

Kako da postanete lider koga će zaposleni želeti da slede?

Menadžerski posao nije ni najmanje lak. Odgovorni ste za poslovne rezultate, ali i za vođenje tima. Na neki način ste deo ličnog razvojnog puta svakog člana. Važno vam je da međuljudski odnosi budu dobri, a članovi vašeg tima motivisani kako biste mogli da dostignete targete.

Međutim, to nije ni najmanje lako postići jer su ljudi u okviru tima najčešće veoma različiti, te na različiti način rade, komuniciraju i različite stvari ih motivišu. Idealno bi bilo kada biste znali kako da svoj stil upravljanja i komunikacije prilagodite svakom članu svog tima, zar ne? Sada to i možete da ostvarite!

 

Kako da kroz PCM model razvijete menadžerske veštine?

PCM-Razvoj-Lični razvoj-Menadžeri-Tipovi ličnosti

 

Ovaj program kreiran je sa ciljem da menadžere upozna sa pojmom dubinske strukture ličnosti i pomogne im u razvoju i unapređenju menadžerskih veština.

Prema PCM modelu, svaka osoba predstavlja jedinstvenu kombinaciju 6 različitih tipova u ličnosti (Thinker, Harmoniser, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel) koji imaju različite potrebe, stavove, motivatore. Tih 6 tipova ličnosti čine takozvanu zgradu ličnosti koja je karakteristična za svakog čoveka.

Poznavanje sopstvene dubinske strukture ličnosti, kao i PCM metodologije omogućiće vam da razvijete veštine adaptivne komunikacije, rešite se stresa i uspešno upravljate konflitnim situacijama.  

Takođe, učesnici će imati priliku da rade na poboljšanju onih specifičnih ponašanja koja budu procenjena kao potrebna za uspešnije obavljanje menadžerskih aktivnosti i uspostavljanje dobre timske saradnje

 

Nakon ovog treninga menadžeri će moći da: 

Menadzeri-Kolege

● Razumeju ponašanje svakog zaposlenog i  komuniciraju tako da zadovolje različite psihološke potrebe

● Unaprede svoju komunikaciju sa različitim sagovornicima

●  Unaprede veštine motivisanja različitih članova tima

● Prilagode sopstveni stil rukovođenja članovima tima koji imaju različite strukture ličnosti

● Prepoznaju na vreme potencijalne konflikte i nesporazume u ranoj fazi njihovog nastanka

● Nauče kako da sa sagovornikom ponovo ostvare konstruktivnu komunikaciju

 

 

Kako izgleda struktura treninga?

Program treninga sastoji se iz dve faze:

U ovoj fazi učesnici putem on-line upitnika kreiraju individualizovani izveštaj baziran na PCM metodologiji sa iscrpnim i preciznim informacijama o dubinskoj strukturi svoje ličnosti. Lični profil identifikuje osnovu jednog od šest tipova ličnosti. Ostale komponente pružaju više informacija o svakom tipu ličnosti i važnosti koju ti tipovi ličnosti imaju za učesnika i njegovu interakciju sa drugim ljudima.

Takođe se može videti na koji način učesniku treninga prepoznate snage mogu pomoći u komunikaciji sa određenim tipovima ljudi i na koji način te iste “snage” mogu postati slabosti u komunikaciji sa drugim tipovima. Još jedna od dobiti profila je ta što ne samo da identifikuje moguće neuspešne obrasce ponašanja, već i razloge zbog kojih se oni dešavaju i daje predloge kako da se pretvore u potencijalno uspešne obrasce.

Izveštaj obuhvata sledeće:
 • PCM model
 • Različiti načini na koje doživljavamo svet
 • Osnovne karaktersike 6 tipova u ličnosti po PCM metodologiji (Thinker, Harmoniser, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
 • Kako prepoznati strukturu ličnosti sagovornika?
 • Kako komuniciraju različiti tipovi u ličnosti? Koje konkretne reči koriste?
 • Neverbalna komunikacija kod različitih tipova ličnosti
 • Kako ostvariti otvorenu komunikaciju sa različitim sagovornicima
 • Kako kroz razgovor prepoznati potrebe različitih sagovornika i izgraditi poverenje
 • Kako prepoznati i prevazići različita defanzivna ponašanja kod različitih tipova sagovornika
 • Preporuke za razvoj i akcioni plan za unapređenje komunikacije

Na osnovu ovog assessmenta moguće je generisati više različiitih izveštaja. Neki od mogućih izvještaja su:

● Experiencing Excellence© – Izveštaj koji menadžerima pruža uvide na osnovu kojih mogu da unaprede svoje menadžerske veštine i komunikaciju
● Professional success profile
● Quality Relations© – Izveštaj kreiran sa ciljem unapredjenja interakcija sa klijentima i izgradnje odnosa u cilju povećanja zadovoljstva klijenata

Kroz pažljivo osmišljeni teorijski deo i niz interaktivnih radionica, učesnici usvajaju ponudjene modele i alate za uspešno obavljanje menadžerskih aktivnosti i uvežbavaju njihovu primenu u radu sa različitim tipovima ličnosti.

Teme koje se obrađuju na treningu:
 • Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti (Thinker, Harmonizer, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
 • Osnovne potrebe svakog od tipova ličnosti
 • Način efektivne komunikacije sa svakim od tipova ličnosti
 • Šta različite tipove ličnosti uvodi u stres?
 • Šta su driveri i kako da ih prepoznamo u stresnim situacijama?
 • Kako razliliti tipovi ličnosti komuniciraju kada su pod stresom?
 • Načini za prevazilaženje izazovnih situacija u radu sa razliličitim tipovima ličnosti
 • Kako pokrenuti i motivisati osobe koje imaju različitu strukturu ličnosti
 • Kako prilagoditi stil upravaljanja različitim članovima tima
 • Preporuke za razvoj i akcioni plan
 

Razvoj menadžerskih veština<br> kroz PCM model

Cena treninga: 39o€

Naredni trening je 12. i 13. juna 2024.

Cena obuhvata: 2 trening dana, materijal za učenje i vežbu, angažovanje trenera i podršku nakon treninga, kao i internacionalno priznat sertifikat.

Za više informacija pišite nam ili nas pozovite:

📧 vanja.pauljicic@atriagroup.org
📞 +381600290136

PCM i Asertivnost

PCM® treninge izvode treneri sa međunarodnim Kahler Institute Europe sertifikatom.

VAŽNO NAM JE da svi koji žele da rade na sebi DOBIJU PRILIKU, zato imamo više povoljnosti za plaćanje:

Razvoj menadžerskih veština<br> kroz PCM model

PLAĆAJTE
NA RATE

Plati u 2 jednake mesečne rate do početka treninga.

Razvoj menadžerskih veština<br> kroz PCM model

ADMINISTRATIVNA ZABRANA

Plati trening na 5 jednakih mesečnih rata, putem administrativne zabrane iz preduzeća

Razvoj menadžerskih veština<br> kroz PCM model

RANE
PRIJAVE

Na rane prijave odobravamo dodatni popust.

Razvoj menadžerskih veština<br> kroz PCM model

POMOĆ
PRIJATELJA

Za prijave dve ili više osoba iz iste kompanije, odobravamo dodatni popust.

Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.