Follow us
Da li biste želeli da
Ovladajte najnaprednijim koučing alatom! Postanite PCM Kouč!
Naredni trening: Naredni trening počinje 8. novembra 2019. godine
Saznajte više

Šta je PCM?

PCM predstavlja akronim reči Process Communication Model. Ovaj jedinstveni koučing model, zasnovan je na transakcionoj analizi, a razvio ga je Dr. Taibi Kahler 1970. godine.

PCM se može posmatrati sa više različitih strana: kao assessment, najnapredniji pristup u koučingu i kao alat za procenu dubinske strukture ličnosti klijenta. Primena PCM-a će vam omogućiti da u radu sa klijentom odete na nivo ličnosti i to onoliko daleko i duboko, koliko je to klijentu potrebno

Zašto se PCM razlikuje od
svega sa čim ste se do sada susreli?

Na osnovu ulaznog assesmenta dobićete uvid o dubinskoj strukturi ličnosti klijenta.

PCM ne klasifikuje ljude na tipove ličnosti, već prepoznaje tipove ličnosti u ljudima.

Otkriće vam koje reči bi trebalo da koristite i kakvim tonom da govorite. Na taj način potpuno ćete prilagoditi svoj koučing pristup klijentu.

Bićete u prilici da prepoznate prave potrebe svojih klijenata, kao i cilj sesije.

Na osnovu izveštaja, saznaćete koje teme i koja pitanja možete očekivati u toku sesije.

PCM predviđa 3 različita nivoa stresa, objašnjava kako različiti tipovi ulaze u konflikt i daje smernice za rešavanje tih konfliktnih situacija.

PCM je CCE ICF akreditovan i priznat od strane ICF-a kao trening koji donosi 22.25 CCEU (Continuing Coach Education Units).

Zašto je vama kao kouču PCM toliko značajan?

Benefiti - Kao Process Communication Model® sertifikovani kouč:

Uspostavićete potpunu usaglašenost (rapport) sa svakim klijentom.
Bićete u potpunosti spremni za sesiju i pre njenog početka. Na osnovu detaljnog izveštaja o dubinskoj strukturi ličnosti klijenta znaćete „ko je osoba koja sedi preko puta“ vas.
Predvidećete promene u ponašanju klijenta, kao i defanzivna ponašanja koja se mogu ispoljiti.
Pomoći ćete vašem klijentu da bolje razume sebe i sopstvene potrebe, reši izazove u ponašanju i komunikaciji, ostvari ciljeve i maksimizira rezultate.
Naučićete kako da pronađete najefektivnije kanale komunikacije - konkretne reči, tonove, gestikulaciju i izraze lica koji će zajedno dovesti do produktivnije interakcije tokom sesije.
Bićete među 50 koučing eksperata u Srbiji koji imaju ekskluzivno pravo da ovu metodologiju primenjuju u svojim sesijama.
NASA je PCM počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine.

Sadržaj treninga

Osnovni deo Klikni da pogledaš teme

Modul 1 - Discover PCM (8 - 9. novembar 2019. godine)

Tokom ovog dvodnevnog modula učesnici imaju prilike da se upoznaju sa osnovama PCM modela i mogućnostima njegove primene u privatnom, poslovnom okruženju i koučingu. Učesnici tokom prvog modula takođe dobijaju i izveštaj o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti kako bi na sopstvenom primeru otkrili benefite poznavanja i primene ovog modela. Prvi modul treninga PCM Kouč može se završiti i kao samostalan trening, odnosno Discover PCM.

Modul 2 (5 - 7. decembar 2019. godine )

Cilj ovog trodnevnog modula je upoznavanje učesnika sa specifičnim temama i procesima koji se mogu javiti tokom koučinga ili u svakodnevnim poslovnim situacijama u interakciji sa osobama različitih struktura ličnosti. Učesnici takođe dobijaju detaljne smernice za moguće intervencije u radu sa različitim tipovima ličnosti, posebno u situacijama kada kod drugih opaze disfunkcionalna ponašanja ili otpore. Imaće priliku da prepoznaju zašto određena osoba ulazi u stres, koje su njene potrebe i kako da u takvim situacijama prenesu određenu poruku na način koji ta osoba razume.

Teme koje se obrađuju na prvom modulu su:
 • PCM Model
 • Različiti načini na koje doživljavamo svet
 • Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u (Thinker, Harmonizer, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
 • Kako prepoznati strukturu ličnosti kod sagovornika
 • Kako predstaviti razvojni projekat različitim klijentima
 • Načini komunikacije sa osobama koje imaju različite strukture ličnosti
 • Na koji način biramo koje ćemo reči koristiti u razgovoru sa različitim osobama
 • Kako stvoriti adekvatnu atmosferu za rad sa različitim strukturama ličnosti
 • Kako kroz razgovor prepoznati potrebe različitih osoba i izgraditi poverenje
 • Prepoznavanje otpora i njegovo prevazlaženje uz pomoć PCM-a
 • Razlike u intervencijama u zavisnosti od strukture ličnosti klijenta
Teme koje se obrađuju na drugom modulu su:
 • Koja pitanja postavljamo sebi kada se bavimo treninzima i koučingom?
 • Na koji način nam PCM može pomoći u predviđanju ključnih klijentovih tema
 • Kako na vreme prepoznati disfunkcionalne obrasce ponašanja
 • Stresne reakcije različitih tipova ličnosti i mogući načini intervencije u tom trenutku
 • Razlike u pristupu u zavisnosti od nivoa stresa kod osoba sa kojima radimo
 • Kako kod različitih tipova ličnosti podstaći motivaciju i posvećenost

Sertifikacioni deo

Nakon završenog prvog i drugog modula, učesnici prolaze kroz proces sertifikacije koju vodi PCM Master Trener ovlašćen od strane Kahler Communication Europe.

Sertifikacija za PCM Kouča (17 - 19. januar 2020. godine)

Sertifikacija za PCM Kouča traje od jednog, do tri dana, u zavisnosti od broja polaznika. Proces sertifikacije sastoji se iz pismenog dela, odnosno, polaganja testa i dodatnih supervizijskih koučing sesija tokom kojih učesnici sprovode sopstvene koučing sesije koristeći PCM model.

Trening se održava na engleskom jeziku

O PCM modelu

Prema Process Communication modelu, svaka osoba predstavlja jedinstvenu kombinaciju šest različitih tipova ličnosti. Ova napredna metodologija Vam omogućava da prepoznate dubinsku strukturu ličnosti kako biste svakom klijentu pristupili na jedinstven način.

PCM (Process Communication Model®) daje pouzdan i validiran metod za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti, uticaja životnih događaja na razvoj ličnosti i dinamike u komunikaciji. Zasnovan na nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a, PCM se koristi i istražuje već trideset godina. Iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primenu u razvoju liderstva, menadžmentu, prodaji, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu i ličnim odnosima. NASA je PCM (Process Communication Model®) počela da primenjuje u selekciji i obuci astronauta od 1978. godine. Danas ovaj model koriste direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psiholozi. Neke od oblasti primene su: upravljanje konfliktima, upravljanje stresom, liderstvo, izgradnja timova i motivacija zaposlenih, prodaja i rešavanje prigovora.

O PCM assessmentu

Poboljšajte komunikaciju i usaglašenost sa vašim klijentima korišćenjem PCM assessmenata.

PCM profil identifikuje osnovu klijentove ličnosti preko jednog od opisanih šest tipova ličnosti. Dobijeni profil takođe pruža uvid u to koliko su ostali tipovi ličnosti zastupljeni u “zgradi ličnosti” klijenta. Takođe, na osnovu profila može se videti na koji način klijentove snage mogu pomoći u procesu koučinga. Još jedna od značajnih prednosti ovog profila je to što, ne samo da identifikuje moguće neuspešne obrasce ponašanja, već i razloge zbog kojih se oni dešavaju.

Takođe, ovi assessmenti će pružiti dodatnu vrednost učesnicima vaših sesija, jer ćete im kroz assessment pokazati na koji način da primene svoje znanje o PCM-u. Vama, kao PCM kouču, biće jako značajno da prepoznate koji se tip ličnosti kod vašeg sagovornika ispoljava u najvećoj meri. To će vam omogućiti da razumete svoje sagovornike, njihove potrebe i uspostavite sa njima kvalitetne odnose.

Koučevi koji su sertifikovani za primenu PCM-a u imaju mogućnost da zadaju svojim klijentima PCM assessment na osnovu koga svi njihovi klijenti dobijaju individulizovani izveštaj o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti.
Danas ovaj model koriste poznati koučevi i psiholozi, kao i direktori kompanija sa liste Fortune 500.
Investirajte u svoje znanje i lični razvoj!Izdvojite se na rastućem tržištu koučeva.
Naredni trening počinje: 8. novembra 2019. godine
Popust od 20% na rane prijave traje do 8. oktobra 2019. godine!
+381 11 4123 410
+381 60 0290 069
office@pcm.rs
Prijavite se

Izdvojite se na rastućem tržištu koučeva. Postanite PCM Kouč!

Kontaktirajte nas! Popunite naš formular i ubrzo ćemo Vam poslati sve informacije o treningu, ceni, načinima i pogodnostima za plaćanje, kao i raspored svih modula!

 
 
Popust na rane prijave traje do 8. oktobra 2019 godine!