Da li biste želeli da upoznate svog klijenta posle samo 15 minuta razgovora? Da li biste želeli da u potpunosti prilagodite svoj koučing pristup svakom pojedinačnom klijentu? Da li biste želeli da znate šta uvodi klijenta u stres i kako da sprečite eskalaciju nepoželjnog događaja?

Sada to i možete da postignete!

Kako da se  

izdvojite od konkurencije?

Izgradnja poverenja i snažnih odnosa sa klijentom su veštine koje zaista prave razliku. Koliko god jednostavno zvučalo, prethodno pomenuto predstavlja najzahtevniji deo svake koučing sesije. Zašto?
Ljudi su različiti, te su različite njihove potrebe, problemi koji ih muče, izazovi koji će biti tema sesije. Da bi svaka koučing sesija ili proces rezultirali uspehom, potrebno je da svoj koučing pristup prilagodimo svakom klijentu. Kako?

Koucing-Coaching-Komunikacija-Training-ICF-International Coach Federation

 

Zašto je vama kao kouču

PCM trening značajan?

Uspostavićete usaglašenost sa klijentom
Uz pomoć PCM asesmenta uspostavićete potpunu usaglašenost (rapport) sa svakim klijentom.
Bićete spremni za svaku sesiju
 Uz pomoć PCM-a u 15 minuta ćete proceniti „ko je osoba koja sedi preko puta“ vas.
Prepoznaćete psihološke potrebe
Pomoći ćete vašem klijentu da bolje razume sebe i sopstvene potrebe, reši izazove u ponašanju i komunikaciji, ostvari ciljeve i maksimizira rezultate.
Znaćete šta vašeg klijenta uvodi u stres
Predvidećete promene u ponašanju klijenta, kao i defanzivna ponašanja koja se mogu ispoljiti.
Izabraćete prave kanele komunikacije
konkretne reči, tonove, gestikulaciju i izraze lica koji će zajedno dovesti do produktivnije interakcije tokom sesije.
Izdvojićete se od konkurencije
Bićete među 50 koučing eksperata u Srbiji koji imaju ekskluzivno pravo da ovu metodologiju primenjuju u svojim sesijama.

Zašto se 

PCM razlikuje od svega sa čim ste se do sada susreli?

 

Na osnovu ulaznog assesmenta dobićete uvid o dubinskoj strukturi ličnosti klijenta.

PCM ne klasifikuje ljude na tipove ličnosti, već prepoznaje tipove ličnosti u ljudima.

Otkriće vam koje reči bi trebalo da koristite i kakvim tonom da govorite. Na taj način potpuno ćete prilagoditi svoj koučing pristup klijentu.

Bićete u prilici da prepoznate prave potrebe svojih klijenata, kao i cilj sesije.

Na osnovu izveštaja, saznaćete koje teme i koja pitanja možete očekivati u toku sesije.

PCM predviđa 3 različita nivoa stresa, objašnjava kako različiti tipovi ulaze u konflikt i daje smernice za rešavanje tih konfliktnih situacija.

Više o treningu

PCM Kouč


Edukacija za primenu PCM metodologije je napredni koučing program, akreditovan od strane International Coach Federation (ICF).

PCM sertifikacioni program će vas naučiti kako da, koristeći se ovim modelom, motivišete sebe i druge, prepoznate specifične reakcije na stres, predvidite defanzivna ponašanja, razvijete veštine za upravljanje stresom i na adekvatan način intervenišete kada su druge osobe pod stresom.

Šta dobijte na treningu?

• Izdvojićete se na rastućem tržištu koučeva i trenera kroz dopunjavanje portfolija internacionalnim sertifikatom koji je ICF akreditovan.

• Koristite PCM assessmente u svom koučing i trenerskom biznisu, što će značajno doprineti radu sa grupama i pojedincima.

• Samostalno ćete osmišljavati treninge bazirane na PCM metodologiji u zavisnosti od potreba vaših klijenata (kompanija).

Trening „PCM Kouč“ možete pohađati isključivo kao sastavni deo treninga PCM Trener.

Kako izgleda 

struktura treninga PCM Kouč?

Osnovni deo

Modul 1 – Bazični trening sa PCM trenerom

(trajanje: 3 dana)

Tokom ovog trodnevnog modula učesnici imaju priliku da se upoznaju sa osnovama PCM modela i mogućnostima njegove primene u koučingu. Učesnici tokom prvog modula, takođe dobijaju i izveštaj o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti kako bi na sopstvenom primeru otkrili benefite poznavanja i primene ovog modela.

Teme na prvom modulu
Teme koje se obrađuju na prvom modulu su:
• Uvod u PCM Model
• Različiti načini na koje doživljavamo svet
• Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u (Thinker, Harmoniser, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
• Kako prepoznati strukturu ličnosti kod sagovornika
• Kako predstaviti razvojni projekat različitim klijentima
• Načini komunikacije sa osobama koje imaju različite strukture ličnosti
• Na koji način biramo koje ćemo reči koristiti u razgovoru sa različitim osobama
• Kako stvoriti adekvatnu atmosferu za rad sa različitim strukturama ličnosti
• Kako kroz razgovor prepoznati potrebe različitih osoba i izgraditi poverenje
• Prepoznavanje otpora i njegovo prevazlaženje uz pomoć PCM-a
• Razlike u intervencijama u zavisnosti od strukture ličnosti klijenta

Modul 2 – Napredni trening sa PCM Trenerom

(trajanje: 3 dana)

 Ovaj trodnevni modul za cilj ima upoznavanje učesnika sa specifičnim temama i procesima čije javljanje mogu očekivati tokom koučing sesija sa klijentima različitih struktura ličnosti. Učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa dubinskim faktorima u ličnosti koji utiču na klijentove reakcije tokom koučinga. Učesnici takođe dobijaju detaljne smernice za moguće intervencije u radu sa različitim tipovima ličnosti posebno u situacijama kada kod klijenta opaze disfunkcionalna ponašanja ili otpore.

Teme na drugom modulu
Teme koje se obrađuju na drugom modulu su:
• Koja pitanja postavljamo sebi kada se bavimo koučingom?
• Na koji način nam PCM može pomoći u predviđanju ključnih tema klijenta
• Kako na vreme prepoznati disfunkcionalne obrasce ponašanja
• Stresne reakcije različitih klijenata (tipova u ličnosti) i mogući načini intervencije u tom trenutku
• Razlike u pristupu klijentu u zavisnosti od nivoa stresa kod osoba sa kojima radimo
• Kako kod različitih tipova ličnosti podstaći motivaciju i posvećenost

Sertifikacioni deo

Sertifikacija koju vodi PCM Master Trener ovlašćen od strane Kahler Communication Europe

(trajanje: zavisi od broja učesnika, jer se po danu može sertifikovati najviše 6 ljudi)

Nakon završenog prvog i drugog modula, učesnici prolaze kroz proces sertifikacije koju vodi PCM Master Trener ovlašćen od strane Kahler Communication Europe.

Sertifikacija za PCM kouča
Sertifikacija za PCM Kouča traje tri dana. Proces sertifikacije sastoji se iz pismenog dela, odnosno, polaganja testa i dodatnih supervizijskih koučing sesija tokom kojih učesnici sprovode sopstvene koučing sesije koristeći PCM model.

Želite da se prijavite na naš trening? Kontaktirajte nas!
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.