Po Process Communication Model-u, svako od nas predstavlja jedinstvenu kombinaciju od 6 različitih tipova u ličnosti. Metaforično, svaka osoba ima sopstvenu šestospratnu zgradu ličnosti, u kojoj svaki tip ličnosti čini jedan sprat. Što je sprat niži, to je ponašanje tipa u ličnosti zastupljenije kod te osobe. Da biste odredili koji si tip ličnosti test će vam pomoći u tome.

Tipovi ličnosti prema PCM-u

Tipovi ličnosti se često koriste kao konceptualni okvir za razumevanje različitih karakteristika i preferencija koje ljudi mogu imati. PCM (Process Communication Model) je jedan od modela koji koristi tipove ličnosti kako bi pomogao u razumevanju i komunikaciji s drugim ljudima.

PCM prepoznaje šest osnovnih tipova ličnosti, koji se nazivaju bazični tipovi ličnosti. Svaka osoba ima sve ove tipove ličnosti, ali svaki tip je izražen u različitoj meri. Ovi tipovi su: Baza, Harmonizator, Promoter, Radnik, Organizator i Vizionar.

Baza, kao prvi sprat zgrade ličnosti, predstavlja temeljnu strukturu koja najviše utiče na naše ponašanje. Ovaj tip ličnosti je urođen i formira se u prvih nekoliko meseci života, a kasnije se ne menja. Ostali tipovi ličnosti predstavljaju spratove izgrađene na ovom temelju.

Svaki tip ličnosti ima svoje karakteristične poglede na svet, preferirano radno okruženje, stilove komunikacije, načine upravljanja, prioritete u poslu i psihološke potrebe. Tip ličnosti koji je najviše izražen u određenom trenutku života određuje našu trenutnu fazu ili profil.

PCM nam pomaže da bolje razumemo sebe i druge ljude, tako što nam pruža uvid u različite tipove ličnosti i njihove karakteristike. Kroz ovaj model, možemo naučiti kako prilagoditi našu komunikaciju i interakciju s drugima, uzimajući u obzir njihove specifične potrebe i stilove.

Važno je napomenuti da PCM nije statičan sistem, već dinamički model koji pruža mogućnost razvoja i promene. Kroz razumevanje različitih tipova ličnosti i njihovih karakteristika, PCM nam omogućava da izgradimo bolje interpersonalne odnose, efikasniju komunikaciju i uspešnije timsko okruženje.

Ističemo osnovne karakteristike 6 tipova ličnosti po PCM modelu

Pogledajte svih 6 tipova, pa pokušajte da procenite u kom se najviše pronalazite:

test šest tipova ličnosti

#1 Ljudi sa bazom Thinker-a

Osoba sa bazom Thinker-a je izuzetan u organizovanju aktivosti i detaljnom planiranju. S obzirom da rado preuzima odgovornost dobrodošao je kako u ličnim, tako i u profesionalnim odnosima. Kada sa drugima deli svoje ideje, to čini potkrepljujući sve aspekte činjenicama i logički strukturisano. Struktuiran pristup radu i priznanje njegove ekspertize, su ono što je osobi sa bazom Thinker-a najznačajnije.

#2 Ljudi sa bazom Persister-a

Osoba sa bazom Persister-a je osoba koja svet posmatra i procenjuje kroz filter svojih stavova, mišljenja i vrednosti. Karakterišu ga čvrsti moralni i etički standardi i izuzetno je pronicljiva osoba. U komunikaciji sa drugima, osoba sa bazom Persistera-a je veoma zainteresovan da predstavi svoje mišljenje i čuje tuđe. Pored toga, izrazito je posvećen svom ličnom i profesionalnom razvoju.

#3 Ljudi sa bazom Harmoniser-a

Osoba sa bazom Harmoniser-a je prijatna, saosećajna osoba koja svet oko sebe posmatra kroz  filter emocija. Kada i osobe sa kojima stupa u kontakt uviđaju važnost njegovih osećanja, osoba sa bazom Harmonisera-a to izrazito ceni i poštuje. U odnose unosi empatiju i harmoniju i potrebno mu je da se oseća prijatno. Da ga ljudi prihvate kao osobu i pokažu da im je stalo do njega.

#4 Ljudi sa bazom Rebel-a

Osoba sa bazom Rebel-a je kreativac koji pronalazi rešenje tamo gde ga drugi ne vide. Spontan je, razigran i sposoban da unese zabavu čak i u najmonotonije zadatke. Pored toga, karakteriše ga spontanost i reagovanje po principu “Sviđa mi se / ne sviđa mi se”. Druge osobe u njemu vide veliki izvor pozitivne energije i zabave, pa je zato rado pozivan na brojna okupljanja.

#5 Ljudi sa bazom Imaginer-a

Osoba sa bazom Imaginer-a je introspektivna i maštovita osoba. Često razmišlja o sebi, životu i svim mogućim scenarijima i varijantama različitih događaja.  Zbog toga mu je često potrebno da ostane sam. Kada razgovara sa ljudima, on ne daje mnogo činjenica, već češće iznosi svoju analizu brojnih hipoteza i opcija, pre nego li dođe do zaključka.

#6 Ljudi sa bazom Promoter-a

Osoba sa bazom Promoter-a već pri prvom kontaktu odaje utisak šarmantne i dopadljive osobe. Izrazito je snalažljiv i za njega se može reći da pronalazi izlaz u svakoj situaciji. U svemu što radi, neophodna mu je dinamika i izuzetno mu je važno da se u svakom trenutku oseća živim. Osoba sa bazom Promoter-a je osoba koja komunicira direktno i u razgovoru voli odmah da pređe na poentu.

TIP LIČNOSTI NAČIN NA KOJI POSMATRA SVET KARAKTERNE SNAGE POTREBE IDEALNO MESTO ZA RAD
THINKER Prvo razmišlja. Posmatra i кategoriše ljude i stvari. Logičnost, Odgovornost, Organizacija Priznanje rada, Vremenska struktura Mesto za razmenu ideja i informacija
PERSISTER Prvo procenjuje. Ljude i stvari posmatra kroz filter svojih razmišljanja. Posvećenost, Pronicljivost, Savesnost Priznanje rada, Poštovnje uverenja i stavova Funkcionalno mesto, tradicionalno opremljeno, antikviteti
HARMONISER Prvo oseća. Ljude i stvari procenjuje na osnovu svojih osećanja. Saosećajnost, Osetljivost, Toplina Poštovanje ličnosti, Čulne potrebe Prijatno mesto sa dobrim međuljudskim odnosima
IMAGINER Prvo zamišlja. Svet posmatra kroz filter zamišljenih akcija. Maštovitost, Zamišljenost. Smirenost Potreba za samoćom Mesto za introspekciju
REBEL Prvo reaguje sa “Sviđa mi se/ Ne sviđa mi se”. Spontanost, Kreativnost, Razigranost Potreba za (zabavnim) kontaktom Uzbudljivo, dinamično i zabavno mesto
PROMOTER Prvo reaguje. Eksperimentiše sa ljudima i stvarima. Prilagodljivost, Ubedljivost, Šarmantnost Potreba za dinamikom Uzbudljivo, zabavno mesto gde se uvek nešto događa

Tipovi ličnosti u psihologiji

U psihologiji postoji nekoliko različitih modela koji se koriste za opisivanje i klasifikaciju tipova ličnosti. Neki od najpoznatijih modela uključuju:

  • Big Five model (Pet faktora): Ovaj model identifikuje pet osnovnih dimenzija ličnosti koje se smatraju univerzalnim. Te dimenzije su ekstraverzija, emocionalna stabilnost, savesnost, prijatnost i otvorenost ka iskustvu. Svaka osoba može biti rangirana na kontinuumu svake od ovih dimenzija.
  • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI): Ovaj model se fokusira na četiri dimenzije ličnosti, koje kombinuje u 16 različitih tipova ličnosti. Te dimenzije su ekstraverzija/introverzija, intuitivno/senzorno, misaono/osećajno i prosuđivanje/percepcija.
  • Teorija tipova ličnosti po Karl Gustav Jungu: Ovaj model identifikuje osam osnovnih tipova ličnosti, koji se formiraju kombinacijom četiri preferencije. Te preferencije su ekstraverzija/introverzija, senzacija/intuicija, misaono/osećajno i prosuđivanje/percepcija. Pročitajte koji je to najređi tip ličnosti prema Jungu. Možda se vi svrstavate u isti.
  • Enneagram: Ovaj model identifikuje devet osnovnih tipova ličnosti, koji su povezani s osnovnim motivima, strahovima i obrascima ponašanja. Enneagram se fokusira na unutrašnje motivacije i rast ličnosti.

Važno je napomenuti da broj tipova ličnosti u psihologiji može varirati u zavisnosti od modela koji se koristi. Ovi modeli su samo neki od najčešće korišćenih i najpoznatijih u oblasti psihologije, ali postoje i drugi modeli koji se koriste za opisivanje i klasifikaciju tipova ličnosti. Takođe, važno je napomenuti da se razumevanje ličnosti ne svodi samo na tipove, već uključuje i druge aspekte, kao što su karakteristike, temperament, vrednosti i ponašanje. Najbolje je uraditi test da biste tačno utvrdili koji ste tip ličnosti.

Kako nam sve test za utvrđivanje tipa ličnosti može pomoći?

Pored toga što će ti test tipa ličnosti otkriti koji si tip ličnosti, takođe nam može pomoći i u sledećim segmentima:

Bolje ćemo razumevati sebe: Testovi za utvrđivanje tipa ličnosti mogu pomoći osobama da bolje razumeju svoju sopstvenu prirodu, sklonosti, vrednosti i preferencije. Kroz analizu rezultata testa, osoba može dobiti uvid u svoje karakteristike, što može biti korisno za lični razvoj i samoprihvatanje.

Imaćemo više razumevanja za druge: Poznavanje tipa ličnosti može pomoći u razumevanju drugih ljudi i njihovih ponašanja. Kada imamo uvid u različite tipove ličnosti, možemo lakše prepoznati njihove potrebe, motivaciju i stil komunikacije. To nam omogućava da bolje sarađujemo s drugima, poboljšamo interpersonalne odnose i izbegnemo nesporazume.

Bićemo bliži odgovoru na pitanje u kojoj oblasti želimo da se usavršavamo: Testovi za utvrđivanje tipa ličnosti često se koriste u kontekstu profesionalnog razvoja. Oni mogu pomoći pojedincima da identifikuju karijerne putanje koje su u skladu s njihovim prirodnim sklonostima i preferencijama. Ovi testovi mogu dati smernice o tome koje vrste poslova i radnih okruženja bi mogle biti najprikladnije za osobu, pomažući joj da donese informisane odluke o svojoj karijeri.

Bižemo bolji timski igrač: Poznavanje tipova ličnosti može biti od ključne važnosti za efikasnost timskog rada. Kada se članovi tima razumeju i prihvataju različite načine razmišljanja i pristupe, moguće je izgraditi produktivniju saradnju. Testiranje ličnosti može identifikovati individualne snage i slabosti, kao i doprinose koje svaki član tima može doneti, omogućavajući tako bolje uparivanje i ravnotežu u radnom okruženju.

Važno je napomenuti da testovi za utvrđivanje tipa ličnosti ne definišu potpunu sliku osobe, već pružaju samo jedan aspekt njenog psihološkog profila. Tipovi ličnosti nisu čvrsto podeljeni ili apsolutni, već predstavljaju kontinuum karakteristika. Testovi za utvrđivanje tipa ličnosti samo su jedan od mnogih alata koji mogu biti korisni za samorazumevanje i razumevanje drugih ljudi.

Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.