„Kompetencija nije ponašanje ili performans sam po sebi, već širok spektar sposobnosti, aktivnosti, procesa i odgovora zahvaljujući kojima neki ljude uspešnije od drugih odgovaraju na zahteva svog posla“. Bartram and Kruz, 202. CEB | SHL (CEB by Gartner) je lider u objektivnoj proceni u radnom okruženju. Proteklih decenija radi na razvijanju psihometrijski validiranih testova za procenu zaposlenih. UCF (Univerzalni model kompetencija) na jednostavan i precizan način opisuje kompetencije (grupe poželjnih ponašanja, sposobnosti i veština) koje su potrebne za uspeh u bilo kojoj ulozi i bilo kojoj organizaciji

Univerzalni model kompetencija koji se nalazi u pozadini CEB | SHL testova proteklih decenija usavršavan je, testiran i validiran širom sveta od strane vrhunskih poslovnih psihologa. Postao je naučno dokazan i integrisani pristup u upravljanju ljudskim resursima. Klijenti mogu biti sigurni da će dobiti specifičan i značajan ishod. Kao dodatna prednost Univerzalnog okvira kompetencija jeste njegova integracija sa širokim spektrom testova i izveštaja kompanije CEB SHL Measurement Solution (CEB by Gartner).

O UCF modelu

Kompetencije potrebne za uspeh bilo kojoj organizaciji


UCF (Univerzalni model kompetencija) na jednostavan i precizan način opisuje kompetencije (grupe poželjnih ponašanja, sposobnosti i veština) koje su potrebne za uspeh u bilo kojoj ulozi i bilo kojoj organizaciji. Ovo omogućava organizacijama da:

Mapiraju kompetencije koje dovode do poslovnih rezultata na određenim pozicijama
Mere mapirane kompetencije na precizan i dosledan način
Identifikuju potencijal ili stvarni učinak pojedinca ili tima na jasno definisanim kompetencijama
Predvide da li će tim ili pojedinac ostvariti visok učinak
Usmere svoje resurse na ključne tačke u razvoju
Vrše kvalitetnu i preciznu internu i eksternu regrutaciju
Da imaju jasne i relevantne kriterijume za evaluaciju
Definišu očekivanja o učinku menadžera u organizaciji ili organizacionoj jedinici, fokusirajući se istovremeno na ono “šta” i “kako” se očekuje od njih da rade
Prevode opšte poslovne strategije u specifična ponašanja

UCF model je struktiran na 3 nivoa


8 velikih faktora koji opisuju generalne kategorije ponašanja koje utiču na performans u okviru različitih poslova.
20 kompetencija – omogućavaju nam detaljniji uvid u 8 velikih faktora i opis različitih tipova ponašanja koji imaju uticaj na performans.
112 indikatora koji nam daju jasnu sliku brojnim ponašanjima povezanim sa specifičnom kompetencijom.
Šta je još UCF?
UCF je širok spektar sposobnosti, aktivnosti, procesa i odgovora zahvaljujući kojima neki ljude rade uspešnije od drugih.

Faktori i dimenzije UCF-a


» Vođenje i odlučivanje
Odlučivanje i pokretanje akcije, vođenje i supervizija

» Podrška i saradnja
Rad sa ljudima, poštovanje principa i vrednosti

» Interakcija i prezentovanje
Povezivanje i umrežavanje, ubeđivanje i uticaj, prezentovanje i komuniciranje informacija

»Analiza i interpretacija
Pisanje i izveštavanje, primena stručnosti i tehnologije, Analiza

»Stvaranje i osmišljavanje
Učenje i istraživanje, kreiranje i inoviranje, formulisanje strategije i koncepta

»Organizacija i izvršavanje
Planiranje i organizacija, postizanje rezultata i dostizanje očekivanja klijenata, poštovanje uputstava i procedura

»Prilagođavanje i suočavanje
Prilagođavanje i odgovor na promenu, suočavanje sa pritiskom i neuspehom

»Preduzimljivost i izvođenje
Postizanje ličnih radnih ciljeva i zadataka, preduzetničko i komercijalno razmišljanje

UCF fukncije
UCF sadrži funkcije koje obuhvataju široki spektar oblasti: saradnju, organizaciju, analizu, stvaranje, realizaciju…
Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.