A: Ne znam šta mu se desilo. Samo je odjednom planuo.

B: Sigurno je pod stresom. Razgovaraćemo kada se bude smirio. 

Čuli ste mnogo puta ovakav razgovor, zar ne? Verovatno ste bili u prilici i da vodite sličan. Istina je da je stres uzročnik mnogobrojnih konfliktnih situacija, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Međutim, u stanje stresa niko ne upada odjednom. Stres je posledica dugoročnog nezadovoljstva koje se nagomilavalo, da bi na kraju eskaliralo. Kako to možemo da sprečimo?

 

O treningu

Upravljanje stresom kroz PCM model

 

Upravljanje stresom - PCM - KomunikacijaUpravljanje stresom kroz PCM Model je dvodnevni program u organizaciji kompanije Atria Group, kreiran sa ciljem da učesnicima pomogne da veštine upravljanja stresom i prevazilaženja kriznih situacija podignu na viši nivo.

Program je zasnovan na PCM (Process Communication Model®) metodologiji, najnaprednijem koučing alatu za prepoznavanje dubinske strukture ličnosti.

Poznavanje ove metodologije, učesnicima će omogućiti da unaprede svoje komunikacione veštine sa različitim tipovima ličnosti, bolju identifikaciju potencijalnih problema u odnosima i lakše pronalaženje najboljih načina za njihovo rešenje. Ono što odlikuje ovaj trening je visoka stopa interaktivnosti. Naime, različite alate, rešenja, kao i svo stečeno znanje na treningu učesnici će moći da primene tokom praktičnog dela treninga.

 


Više o

Process Communication Model-u

 

PCM (Process Communication Model®) je inovativni razvojni model koji omogućava razumevanje dubinske strukture ličnosti . NASA ga je koristila u obuci i selekciji astronauta tokom 20 godina, a danas ovaj model koriste mnogobrojne poznate kompanije sa liste Fortune 500.

Prema PCM modelu, svaka osoba predstavlja jedinstvenu kombinaciju

6 tipova u ličnosti koji imaju različite potrebe, motivišu ih različite stvari i iz različitih razloga ulaze u konflikte i stresna stanja.

Spoznaja sopstvene „zgrade ličnosti“ će vam omogućiti da razumete sebe i svoje potrebe, da shvatite šta vas uvodi u stres i kako da ta stanja sprečite. Razumećete zašto sa nekim ljudima ulazite u konflikt, a sa nekima ne i kako da kada konflikt nastane ipak nađete konstruktivno rešenje sa svakim sagovornikom.

Ovo je jedina metodologija u svetu koja kombinuje bihejvioralnu analizu i tipologiju ličnosti sa individualizovanim tehnikama adaptivne komunikacije.

PCM je nosilacEric Berne Memorial Scientific Award od Internacionalnog udruženja za transakcionu analizu, koju je osnovao sam Erik Bern, tvorac transkacione analize.

Koji su 

benefiti treninga za učesnike?

 

» Razumećete ponašanje svojih sagovornika (svih 6 tipova ličnosti) i naučićete kako da im se obratite tako da njihove specifične psihološke potrebe bude zadovoljene

» Unapredićete svoju komunikaciju sa različitim tipovima sagovornika

» Naučićete kako da motivišete različite članove tima

» Prilagodićete sopstveni stil komunikacije članovima tima koji imaju različite strukturu ličnosti

» Prepoznaćete i predupredićete potencijalne konflikte i nesporazume u ranoj fazi njihovog nastanka

» Naučićete kako da ponovo ostvarite konstruktivnu komunikaciju sa sagovornikom

 

O kojim 

temama ćemo govoriti na treningu?

Teme treninga-Sastanak-Komunikacija-Biznismen

 • O PCM modelu
 • Različiti načini na koje doživljavamo svet
 • Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti
 • Kako prepoznati strukturu ličnosti sagovornika?
 • Šta uvodi u stres različite tipove ličnosti? (uzročnici stresa)
 • Koja tri nivoa stresa se mogu javiti kod različitih tipova u ličnosti?
 • Kako svaki od tipa ličnosti reaguje na stres?
 • Osnaživanje fizičke i mentalne otpornosti
 • Usvajanje i primena praktičnih alata za otpornost na stres
 • Interpretacija i evaluacija uverenja koja dovode do stresa

 

Kako izgleda

struktura treninga?

Program treninga sastoji se iz dve faze:

U ovoj fazi učesnici putem on-line upitnika kreiraju individualizovani izveštaj baziran na PCM metodologiji sa iscrpnim i preciznim informacijama o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti. Na osnovu kreiranog profila ličnosti, učesnici stiču uvid u to, koliko su ostali tipovi ličnosti zastupljeni u njihovoj „zgradi ličnosti”. Izveštaj pokriva i sledeće teme:

 • Jedinstvenu strukturu ličnosti
 • Snage ličnosti
 • Percepciju sveta i sposobnost gledanja iz „drugog ugla”
 • Preferencije u interakciji sa drugima
 • Psihološke potrebe – motivatore za lični i profesionalni uspeh
 • Jedinstvene obrasce stresa, koji mogu sabotirati lični i profesionalni uspeh
 • Jedinstveni akcioni plan
 • Preferirani stil rukovođenja

Kroz pažljivo osmišljeni teorijski deo i niz interaktivnih radionica, učesnici usvajaju ponuđene modele i alate i uvežbavaju njihovu primenu u radu sa različitim tipovima ličnosti. (kolegama iz grupe)

Isprobajte najefikasniju metodologiju za razumevanje dubinske strukture ličnosti koja se efikasno primenjuje kako u treninzima, tako i u koučingu.